Motie Omheind honden­speelveld in de Binck­horst


29 november 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 29 november 2018, ter bespreking van het Gewijzigd voorstel van het college inzake Omgevingsplan Binckhorst (RIS 299317).

Overwegende, dat:

  • de begraafplaats en de kasteeltuin geen ideale plekken zijn om honden onaangelijnd uit te laten;
  • de Binckhorst ook een aantrekkelijk woongebied zou moeten zijn voor hondeneigenaren;
  • honden die hun energie niet kwijt kunnen (gedrags)problemen kunnen ontwikkelen.

Constaterende, dat:

  • inwoners van Den Haag nu vaak naar Rotterdam of Hoek van Holland reizen om hun honden op een veilig omheind speelveld los te laten lopen;
  • er meerdere initiatiefnemers zijn die in Den Haag een hondenspeelveld willen verwezenlijken, maar zij geen geschikte locatie kunnen vinden;
  • er in Den Haag een afname is van het areaal hondenlosloopgebieden.

Verzoekt het college:

  • de realisatie van een particulier omheind hondenspeelveld in de Binckhorst te onderzoeken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, VVD, D66, CDA, PVV, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

GroenLinks, PvdA