Motie Huisdier mee bij noodbed


4 november 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 4 november 2021, ter bespreking van de Programmabegroting 2022-2025 (RIS310154).

Constaterende, dat:

  • slachtoffers van huiselijk geweld bij een acute vlucht direct op zoek zijn naar noodhulp;
  • de gemeente voor deze acute crisissituaties noodbedden ter beschikking heeft gesteld;
  • bij deze noodbedden slachtoffers met huisdieren in acute crisissituaties worden geweigerd.

Overwegende, dat:

  • noodbedden een oplossing bieden voor de eerste 24 uur zodra een slachtoffer de gewelddadige thuissituaties is ontvlucht;
  • noodbedden in afzonderlijke ruimtes aangeboden worden;
  • deze crisissituaties 24/7 plaats kunnen vinden, dus ook midden in de nacht;
  • slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren in deze crisissituaties niet terecht kunnen op een veilige plek;
  • slachtoffers met huisdieren in crisissituaties bij weigering van een noodbed sneller terug gaan naar de gewelddadige thuissituatie;
  • de drempel naar hulpverlening verder verlaagd kan worden door huisdieren in crisissituaties op te nemen.

Verzoekt het college:

  • om slachtoffers van huiselijk geweld die met hun huisdier de gewelddadige thuissituatie ontvluchten in de eerste 24 uur (de crisissituatie) gezamenlijk te ontvangen bij de noodbedden.
Robert Barker
Partij voor de Dieren
Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VVD