Motie Maak fiets­nietjes aanvragen makke­lijker


6 juli 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 05 juli 2023, ter bespreking van Programmarekening 2022.

Constaterende, dat:

  • in het coalitieakkoord staat dat we het gebruik van de fiets willen stimuleren;

  • dit er ook voor kan zorgen dat er veel fietsen overal geparkeerd staan;

  • het plaatsen van fietsnietjes/fietsbeugels een goede manier is om te ‘nudgen’ waar mensen hun fiets parkeren, omdat de fiets minder snel omvalt en kan worden vastgemaakt aan de fietsnietjes.

Overwegende, dat:

  • er veel voorwaarden gelden om fietsnietjes aan te mogen vragen;

  • dit er vooral in woonwijken voor zorgt dat fietsen tegen bomen geparkeerd worden, wat schadelijk kan zijn voor de boom.

Verzoekt het college:

  • een pilot in te voeren waarbij de voorwaarden om fietsnietjes aan te mogen vragen worden verlaagd en dit actief te communiceren via de (sociale) media van de gemeente;

  • de raad te informeren over de resultaten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, DENK, SP, Forum voor Democratie

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP