Motie Offer groen niet op voor fiets­paden


21 januari 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 januari 2021 ter bespreking van het Voorstel van het college inzake het uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de fiets 2020 - 2025 (RIS306923).

Constaterende, dat:

  • bomen in het plan worden gecategoriseerd als “risico’s bij het uitvoeren van fietsprojecten” (p. 51), maar andere groene elementen van de stad, zoals ecologische verbindingszones, niet.

Overwegende, dat:

  • de hoofdlijnenbrief mobiliteitstransitie uitspreekt voorrang te geven aan ruimte- efficiënte, schone, slimme en veilige mobiliteit;
  • fietspaden ook langs kwetsbaar groen aangelegd kunnen worden;
  • fietspaden in het groen de biodiversiteit nadelig beïnvloeden;
  • in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur de biodiversiteit voorop staat, niet de bereikbaarheid.

Verzoekt het college:

  • geen nieuwe fietspaden aan te leggen ten koste van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit

Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller

Haagse Stadpartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, PVV, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Lees klimaatverandering de les

Lees verder

Motie Prioriteit aanpak fietsers in de knel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer