Motie Raad­s­en­quête Amare


3 juni 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake actualisering dekkingsbesluit Amare en verwacht resultaat bedrijfsexploitatie Amare (RIS304964).

Constaterende, dat:

 • in november 2017 de PVV, CU/SGP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Groep de Mos per motie om een raadsenquête hebben verzocht;
 • de kosten van de bouw sindsdien met 31 miljoen zijn toegenomen;
 • de structurele lasten met dit raadsvoorstel met 4,45 miljoen toenemen (0,6+0,25+2,7+0,9);
 • daarnaast er ook minimaal 2 jaar vertraging optreed, de sociale woningbouw is geschrapt en integriteitsproblemen zijn opgetreden.

Overwegende, dat:

 • meermaals is afgeweken van de door de Raad in 2014 vastgelegde kaders;
 • het voor de raad, door alle wijzigingen en veranderingen in dit dossier zeer moeilijk is om haar controlerende taak uit te oefenen;
 • ook uit de brief van de Rekenkamer blijkt hoe ingewikkeld het dossier is;
 • het onderzoek van de Rekenkamer maar een deel van dit project beslaat;
 • het van belang is om te leren van dit traject voor komende projecten;
 • bovendien voor de komende jaren van belang is om als raad meer grip te krijgen op de exploitatie van Amare.

Besluit:

 • een voorbereidingscommissie in te stellen, conform de Verordening op de raadsonderzoekscommissie, ten behoeve van een raadsonderzoek naar het verloop van het hele proces rondom de aanbesteding en bouw van het OCC, de exploitatie van Amare en de ontwikkeling van het Spuikwartier;
 • de voorbereidingscommissie als opdracht mee te geven te bezien of het wenselijk is om met het onderzoek ook andere in geld en tijd uitlopende bouwprojecten, zoals de fietsenstalling, busplatform aan het KJ-plein, te betrekken.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Adeel Mahmood

NIDA

Lesley Arp

SP

Islam Democraten

Tahsin Cetinkaya

Sebastiaan Kruis

PVV

Arnoud van Doorn

Partij van de Eenheid

Pieter Grinwis

ChristenUnie/SGP

Arjen Dubbelaar

Hart voor Den Haag/Groep de Mos


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, SP, PVV

Tegen

VVD, PvdA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, CDA