Motie Raad­s­en­quête Amare


25 maart 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, ter bespreking van het voorstel van de Rekenkamer Den Haag inzake het Rekenkameronderzoek Onderwijs en Cultuurcomplex.

Constaterende, dat:

 • in november 2017 de PVV, CU/SGP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Groep de Mos per motie om een raadsenquête hebben verzocht;
 • in juni 2020 de Partij voor de Dieren, NIDA, SP, Islam Democraten, PVV, Partij van de Eenheid, ChristenUnie/SGP en Hart voor Den Haag/Groep de Mos per motie om een raadsenquête hebben verzocht;
 • de Rekenkamer constateert dat het college onvoldoende transparant is geweest en de gemeenteraad op onderdelen onjuist heeft geïnformeerd;
 • de kosten van de bouw tientallen miljoenen hoger zijn dan waartoe in 2014 werd besloten;
 • de structurele lasten met 4,45 miljoen zijn toegenomen;
 • daarnaast er ook minimaal 2 jaar vertraging op is getreden, de sociale woningbouw is geschrapt en integriteitsproblemen zijn opgetreden.

Overwegende, dat:

 • meermaals is afgeweken van de door de Raad in 2014 vastgelegde kaders;
 • het voor de raad, door alle wijzigingen en veranderingen in dit dossier zeer moeilijk is om haar controlerende taak uit te oefenen;
 • ook uit het Rekenkamerrapport blijkt hoe ingewikkeld het dossier is en dit onderzoek maar ziet op een deel van de problemen;
 • dit rapport de basis kan vormen voor verder onderzoek, maar dit rapport geen aanbevelingen doet voor beter contractmanagement;
 • het van belang is om te leren van traject voor toekomstige projecten, bijvoorbeeld in de aansturing van grote bouwprojecten (bijv. rond checks & balances, het organiseren van tegenspraak en de aanbestedingsregels);
 • ook bij andere projecten, zoals het Koningin Julianaplein, Legoland/Vitalizee, het busstation bij het Centraal Station en het Noordelijk Havenhoofd contractuele problemen namelijk zijn ontstaan.

Voorts overwegende, dat:

 • alvorens te besluiten tot het instellen van een raadsonderzoek, de raad een voorbereidingscommissie instelt en deze tot taak heeft vooronderzoek te doen, op basis waarvan de raad kan besluiten tot het houden van een onderzoek.

Besluit:

 • een voorbereidingscommissie in te stellen ten behoeve van een vooronderzoek, conform de Verordening op de raadsonderzoekscommissie, naar projectmanagement, het contractmanagement en bestuurlijke besluitvorming rondom in elk geval de aanbesteding en bouw van het OCC, de exploitatie van Amare en de ontwikkeling van het Spuikwartier.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Arjen Dubbelaar
Groep de Mos/Hart voor Den Haag

Lesley Arp
SP

Adeel Mahmood
NIDA
Sebastiaan Kruis
PVV
Islam Democraten
Tahsin Çetinkaya

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGPStatus

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VVD