Motie Sleep Out Den Haag


30 juni 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2020, ter bespreking van de programmarekening 2019.

Constaterende, dat

  • in 2020 de campagne ‘Mensen zoals jij en ik’ heeft plaatsgevonden om het stigma rondom dak- en thuislozen te doorbreken;
  • in andere Europese steden zoals Edinburgh en London een jaarlijks evenement ‘The (Big) Sleep Out’ wordt georganiseerd om geld op te halen voor dak- en thuislozen.

Overwegende, dat

  • iedereen dakloos kan worden;
  • achtergrondverhalen over de oorzaak van het dakloos worden bijdraagt aan preventie, beeldvorming en het stimuleren om hulp te vragen als het nodig is;
  • de groep dak- en thuislozen groeiende is, met nu ongeveer 100 mensen in Den Haag op de wachtlijst voor opvang;
  • de vorige campagne in het atrium van het Haagse stadhuis plaatsvond.
  • door de campagne uit te voeren als een evenement, zoals The Sleep Out, een breder bereik kan opleveren.

Verzoekt het college:

  • een gemeentelijk evenement te organiseren dat bijdraagt aan het doorbreken van het stigma dat heerst rondom dak- en, voorbeeld nemend aan ‘The Sleep Out’;
  • dit evenement op te nemen in de volgende begroting en de evenementenkalender van de gemeente.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin SmitRobert BarkerSerpil Ates
Partij voor de DierenPartij voor de DierenGroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, PVV