Motie Stuur op lage tempe­ratuur


Stedelijk Ener­gieplan

16 december 2020

Constaterende, dat:

  • het Stedelijk Energieplan aangeeft dat lagetemperatuurbronnen de voornaamste warmtebronnen in Den Haag zijn;
  • het Stedelijk Energieplan aangeeft dat nieuwbouw bij voorkeur met lagetemperatuurbronnen wordt verwarmd;
  • het Stedelijk Energieplan aangeeft dat het uitgangspunt is om nieuwe woningen uit te voeren met lagetemperatuurverwarmingssystemen;
  • het Stedelijk Energieplan aangeeft dat een lagetemperatuurnet geschikt is voor de nieuwbouwprojecten en grootschalige renovatie van complexen in Zuidwest.

Overwegende, dat:

  • er voor ontwikkelaars een perverse prikkel is om hun nieuwbouw- en grootschalige renovatieprojecten niet optimaal te isoleren, omdat dit voor hen extra kosten oplevert, terwijl de baten van een lagere energierekening bij de bewoner terechtkomen;
  • het daarom van belang is dat de gemeente niet alleen uitspreekt dat lagetemperatuurverwarming het uitgangspunt is bij nieuwbouw- en grootschalige renovatieprojecten, maar hier ook zo veel mogelijk op stuurt;
  • uit het Stedelijk Energieplan nu niet duidelijk wordt of en hoe de gemeente hierop stuurt.

Verzoekt het college:

  • alle beschikbare instrumenten in te zetten om ervoor te zorgen dat nieuwbouw en grootschalig gerenoveerde objecten overschakelen op lagetemperatuurverwarming;
  • deze inzet te verwerken in toekomstige beleidsdocumenten over dit onderwerp, waarbij wordt geëxpliciteerd welke instrumenten op welke manier worden ingezet.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP
Joris Wijsmuller
Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, VVD