Motie Stuur op lage tempe­ratuur


Stedelijk Ener­gieplan

16 december 2020

Constaterende, dat:

  • het Stedelijk Energieplan aangeeft dat lagetemperatuurbronnen de voornaamste warmtebronnen in Den Haag zijn;
  • het Stedelijk Energieplan aangeeft dat nieuwbouw bij voorkeur met lagetemperatuurbronnen wordt verwarmd;
  • het Stedelijk Energieplan aangeeft dat het uitgangspunt is om nieuwe woningen uit te voeren met lagetemperatuurverwarmingssystemen;
  • het Stedelijk Energieplan aangeeft dat een lagetemperatuurnet geschikt is voor de nieuwbouwprojecten en grootschalige renovatie van complexen in Zuidwest.

Overwegende, dat:

  • er voor ontwikkelaars een perverse prikkel is om hun nieuwbouw- en grootschalige renovatieprojecten niet optimaal te isoleren, omdat dit voor hen extra kosten oplevert, terwijl de baten van een lagere energierekening bij de bewoner terechtkomen;
  • het daarom van belang is dat de gemeente niet alleen uitspreekt dat lagetemperatuurverwarming het uitgangspunt is bij nieuwbouw- en grootschalige renovatieprojecten, maar hier ook zo veel mogelijk op stuurt;
  • uit het Stedelijk Energieplan nu niet duidelijk wordt of en hoe de gemeente hierop stuurt.

Verzoekt het college:

  • alle beschikbare instrumenten in te zetten om ervoor te zorgen dat nieuwbouw en grootschalig gerenoveerde objecten overschakelen op lagetemperatuurverwarming;
  • deze inzet te verwerken in toekomstige beleidsdocumenten over dit onderwerp, waarbij wordt ge√ęxpliciteerd welke instrumenten op welke manier worden ingezet.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP
Joris Wijsmuller
Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, VVD