Motie Waarom moet het strand weg?


4 maart 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 maart 2021, ter bespreking van De Kust Gezond Scheveningen.

Overwegende, dat:

  • het kelderdak van Vitalizee niet goed is gebouwd;
  • het college voornemens is om als oplossing de Boulevard breder te maken en hiervoor 3000 m2 strand te laten verdwijnen;
  • dit 2,9 miljoen kost en dit besluit aan de raad zal worden voorgelegd;
  • onduidelijk is of andere opties zijn bekeken en waarom zoveel strand zou moeten worden versteend.

Van mening, dat:

  • het onwenselijk is als veel strand verdwijnt en vervangen wordt door steen.

Verzoekt het college:

  • bij het raadsvoorstel over de verbreding van de Boulevard in te gaan op opties om het probleem rond het parkeerdek op te lossen die niet ten koste gaan van het strand.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos

HSP


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Haagse Stadspartij, PVV, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Neem de raad serieus bij de RES

Lees verder

Motie Informeer de raad over natuurgevolgen Parnassiaterrein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer