Motie Zet maxi­mum­snel­heden op de kaart


17 oktober 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 17 oktober 2019, ter bespreking van het raadsvoorstel Ruim baan voor de fiets, fietsstrategie Den Haag 2040 (RIS302960).

Constaterende, dat:

  • de gemeente geen openbare kaart heeft van de maximumsnelheden op de door de gemeente beheerde wegen.

Overwegende, dat:

  • een dergelijke kaart, in combinatie met de bestaande verkeersongevallenkaart, knelpunten voor de fietsveiligheid inzichtelijk kan maken.

Verzoekt het college:

  • een openbare kaart van de maximumsnelheden op de wegen binnen de Haagse gemeentegrenzen te publiceren op het geoportaal.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

Hart voor Den Haag, PVV