“Begroting niet opge­wassen tegen klimaat­ver­an­dering en een groeiende stad”


Reactie PvdD Den Haag

11 september 2018

De Partij voor de Dieren vindt dat de begroting onvoldoende de grootste problemen waar Den Haag mee kampt aanpakt. Fractievoorzitter Christine Teunissen: "De opgaven om te komen tot een klimaatneutrale en leefbare stad zijn enorm. Toch kiest het stadsbestuur vooral voor business-as-usual en blijft het verder bij een paar mooie voornemens."

Een groot deel van de plannen die de leefbaarheid in de stad moeten verbeteren, zou worden gefinancierd uit de opbrengst van de verkoop van Eneco. Doordat de verkoop nu nog niet rond is, lijken de plannen vertraging op te lopen. Wat topprioriteit zou moeten krijgen - beter openbaar vervoer, meer ruimte voor de fiets en een energiefonds voor een klimaatneutrale stad – laat op zich wachten. Teunissen: “We kunnen niet blijven toekijken tot er nog meer files komen, de luchtkwaliteit verslechtert en klimaatdoelen niet worden gehaald”. De Partij voor de Dieren zal tijdens de begrotingsbehandeling voorstellen doen om de middelen anders in te zetten.

Want terwijl concrete duurzame maatregelen uitblijven, steekt het college maar liefst twaalf miljoen in het aanjagen van de economie. Teunissen: “Dit kun je allemaal veel beter besteden aan een leefbare, groene en klimaatneutrale stad. Die verkoopt zichzelf. De waarde van schone lucht is onbetaalbaar”.

Klimaat

De Partij voor de Dieren vindt het wel een goede zaak dat nieuwbouw per 1 juli niet meer op gas wordt aangesloten. Ook is er meer budget dan voorheen om bestaande woningen klimaatneutraal te maken. Maar of dit genoeg is om 25.000 woningen per jaar van het gas af te halen zoals het college voorstaat, betwijfelt Teunissen. “Voor de verduurzaming van bestaande woningen is slechts 2,5 miljoen beschikbaar. Ook blijft het energiefonds, dat gefinancierd zou worden door de verkoop van Eneco, uit. We zien daarnaast geen enkele maatregel terugkomen om de vleesconsumptie in de stad te verminderen, terwijl dit het meest vervuilende onderdeel is van ons voedselpakket.”

Groen en natuur

We hebben in Den Haag veel te maken met hitte- en wateroverlast. Toch lezen we in de begroting dat dit college niet verdergaat dan meer “onderzoek” naar manieren om dit aan te pakken. Waar en hoeveel meer groen erbij komt voor wateropvang en verkoeling, en specifiek hoeveel bomen in de stad er extra bijkomen, daar worden geen concrete maatregelen voor aangekondigd. Er zijn bijvoorbeeld geen extra bomen begroot voor 2019. Ook maakt de PvdD zich zorgen over de populieren in de stad. Volgens het college zouden er in 2019 1.000 populieren moeten worden gekapt. Dit betekent een enorme achteruitgang in biodiversiteit, wateropvang en afkoeling. De PvdD wil hierover opheldering van het college.

Schoon vervoer

De PvdD vindt het positief dat er wordt gewerkt aan een milieuzone, maar invoering lijkt lang op zich te laten wachten waardoor de Hagenaars nog lang met vuile lucht blijven kampen.

Circulaire economie

De consumptie in Den Haag blijft groeien, wat betekent dat er meer grondstoffen worden gebruikt en meer afval ontstaat. Teunissen: “we moeten van een wegwerpeconomie naar een kringloopeconomie. Ook het college belijdt dat met de mond, maar geeft intussen wel aan in 2022 een schamele 3% meer afval te willen scheiden. Een treurige ambitie.”

Teunissen vindt het meest zorgelijke dat het energiefonds nog niet wordt opgericht: “Beter zou het zijn als het college had gezocht naar andere middelen om het energiefonds mee te financieren. Zo houden we de vaart erin”.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

PvdD wil opheldering over Shells “nieuwe energie”

Shell opent een Haagse campus die zich deels richt op nieuwe energie. Shell gaat echter vooral inzetten op nog meer aardgas, ...

Lees verder

Opinie: ‘Bouw geen school naast de snelweg!’

De Britse School in Leidschenveen wil een nieuw schoolgebouw neerzetten binnen 300 meter van de A12. Hiermee worden onaanvaar...

Lees verder