Help wilde dieren


1 november 2021

De Partij voor de Dieren pleit voor vaste financiële ondersteuning voor de wildopvang. Gewonde wilde dieren worden nu wel opgevangen, maar de gemeente betaalt geen cent voor de verzorging. Robin Smit, raadslid Partij voor de Dieren ‘Een gemeente die wegen aanlegt in het leefgebied van dieren, moet ook verantwoordelijkheid nemen voor dierlijke verkeersslachtoffers.’ De partij dient een voorstel in om de wildopvangcentra financieel tegemoet te komen voor gemaakte kosten.

Wildopvangcentra door het hele land hebben moeite het hoofd boven water te houden. Daarom nam de Tweede Kamer een voorstel aan over financiële ondersteuning van deze opvang. Het voorstel werd aangenomen, maar is nog niet uitgevoerd. Andere gemeenten, zoals Pijnacker-Nootdorp hebben wel al geld vrijgemaakt voor wildopvangcentra. ‘Een buurgemeente heeft al geld geschonken aan de Haagse wildopvang. Zij neemt wel haar verantwoordelijkheid voor gewonde wilde dieren.’ zegt Smit (PvdD). ‘Het is hoog tijd dat ook het Haagse stadsbestuur de portemonnee trekt.’

Wel dode dieren

Momenteel betaalt de gemeente de wildopvang wel voor het verwerken van kadavers. Smit (PvdD): ‘Het is toch de omgekeerde wereld dat de gemeente wel betaalt voor dode dieren, maar niet voor het verzorgen van de slachtoffers die nog wel te redden zijn?’

Nodig

De wildopvangcentra zoals de Vogelopvang de Wulp en de Egelopvang zijn volgens de Partij voor de Dieren nodig, omdat door de mens wilde dieren in het gedrang komen. Versteende tuinen en bladblazers zijn een gevaar voor de egel en de duizenden vogels die jaarlijks worden opgevangen zijn vaak slachtoffer van verkeer, zwerfafval of hoge gebouwen.

Gerelateerd nieuws

Permanente winteropvang na aandringen van raad toch gereed

De stad van Vrede en Recht krijgt deze winterperiode eindelijk een permanente winteropvang voor alle Haagse dak- en thuisloze...

Lees verder

Terugblik op de gemeenteraad - Begrotingsraad

Tijdens de begroting pleitte de Partij voor de Dieren ervoor om niet alle problemen, zoals het structurele tekort en de klima...

Lees verder