Terugblik op de gemeen­teraad - Begro­tingsraad


Week 44

4 november 2021

Tijdens de begroting pleitte de Partij voor de Dieren ervoor om niet alle problemen, zoals het structurele tekort en de klimaatcrisis, vooruit te schuiven. We dienden verschillende voorstellen in voor een duurzamer, groen en diervriendelijk Den Haag. Veel van deze voorstellen werden aangenomen.

Duurzaam

We moeten aan de slag om de klimaatcrisis aan te pakken. Verschillende voorstellen van ons om Den Haag duurzamer te maken zijn aangenomen. Zo gaat de gemeente bewoners actief benaderen om hun woning te verduurzamen en ze dan ook informeren over de subsidieregelingen. Niet iedereen heeft hier echter het geld voor. Daarom dienden we ook een voorstel in om energiearmoede aan te pakken. Daarnaast willen we dat Den Haag de plastic soep tegengaat, bijvoorbeeld door in te zetten op minder peuken in de zee. Daarom komen er meer asbakken bij vuilnisbakken aan de kust.

Groen

We hebben de laatste tijd veel bomen gekapt zien worden. Om meer te voorkomen roept de gemeente, op basis van ons voorstel, de Rijksoverheid op om de oude kastanjes aan de Hofplaats te laten staan. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de bunker die in de Boulevard stond, zomaar in de natuur wordt geplempt. Deze historische bunker verdient een betere plek.

Diervriendelijk

We kwamen met diverse voorstellen om de stad diervriendelijker te maken. Zo hebben we een voorstel ingediend voor financiële tegemoetkoming voor de verzorging en opvang van gewonde in het wild levende dieren, hebben we gepleit tegen het grootschalig verdelgen van wespen en hebben we gepleit tegen het huidige fokbeleid op stadsboederijen. Helaas haalden deze voorstellen geen meerderheid. Ons voorstel om geld vrij te maken voor veilige honden losloopgebieden werd wel aangenomen. Gevaarlijke uitlaatplekken worden hierdoor veiliger gemaakt.