Partij voor de Dieren: 'Nieuw compromis uitbreiding Madurodam is onac­cep­tabel'


7 juni 2017

“Onacceptabel” noemt gemeenteraadslid Christine Teunissen (PvdD) het compromis dat coalitiepartijen in de achterkamertjes sloten over de uitbreiding van Madurodam. “De zogenoemde compensatie doet niets af aan het feit dat unieke Haagse natuur verdwijnt als dit plan doorgaat.”

Volgens het voorstel, waar coalitiepartijen HSP, VVD, D66, CDA en PvdA hun steun aan betuigden, mag Madurodam uitbreiden ten koste van 0,6 hectare natuur. Het gaat om een stuk van de Scheveningse Bosjes dat deel uitmaakt van onze Haagse Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Als dit bos verdwijnt, verliezen vogels, waaronder de buizerd en de bosuil, drie soorten beschermde vleermuizen en veel kleine zoogdiersoorten, zoals eekhoorns en marters, hun leefgebied. De gemeenteraad committeerde zich eerder dit jaar nog aan het in stand houden en versterken van de Ecologische Hoofdstructuur. Ook valt dit stuk bos onder het Rijksbeschermd stadsgezicht vanwege de duinen (reliëf) en zichtlijnen.

Het ‘compromis’ van de coalitiepartijen is dat de vernietigde natuur wordt gecompenseerd zou worden bij de Ver-Huëllweg. Teunissen: “Er zijn jaren en jaren overheen gegaan voordat de natuur is wat ze nu is. De hoge natuurwaarde van de Scheveningse Bosjes valt niet zomaar te compenseren. Natuur is niet maakbaar in een vloek en een zucht. In een steeds meer dichtbevolkte stad als de onze, waar economische ontwikkeling zoveel claims op de openbare ruimte legt, moet aantasting zoveel mogelijk worden beperkt. Compensatie van verloren gegane natuur is een schijnoplossing, een zoethouder om de stad in slaap te sussen.”

Ook maakt Teunissen er bezwaar tegen dat het gesteggel over de uitbreiding van Madurodam in de achterkamers heeft plaatsgevonden. “De collegepartijen weten hoeveel waarde Hagenaars en Hagenezen hechten aan ons groen. Zij hadden daarom eerst een transparant en open gesprek met de stad moeten aangaan en hun plannen in de raad moeten bespreken, en niet in de media moeten spreken in termen van 'we hebben een deal'. De gemeenteraad beslist of er sprake is van een deal of niet."

Gerelateerd nieuws

Ecologische onderzoeken bij bouwprojecten schieten tekort

De Partij voor de Dieren heeft het Haagse stadsbestuur vragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek (WUR, 2017) waaruit b...

Lees verder

Opinie: Pleit voor krimp, niet voor groei Rotterdam The Hague Airport

De gemeente Den Haag pleitte twee weken geleden bij de Provincie Zuid-Holland voor uitbreiding van Rotterdam The Hague Airpor...

Lees verder