Partij voor de Dieren: 'Stop de ontgroening van Den Haag'


4 maart 2015

De Partij voor de Dieren wil een kentering in het groenbeleid en heeft vandaag voor een vergroeningslag gepleit tijdens de behandeling van het Meerjarenprogramma Groen. Jarenlang heeft het gemeentebestuur het groen in de stad laten verslonzen. Ook dit college van B & W trekt veel te weinig geld uit voor groene wijken: volgens de college-begroting heeft de gemeente in 2018 nog steeds 12,8 miljoen euro aan achterstallig groenonderhoud weg te werken.

Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Den Haag in de top vijf van de meest versteende gemeenten van Nederland staat. Met name in het centrum van Den Haag en de omringende woonwijken is nauwelijks stadsnatuur te vinden. Veel steen en beton in de woonomgeving verschraalt het leven in de buurt. Kinderen spelen bijvoorbeeld minder snel buiten, ongezonde lucht blijft hangen en gebrek aan groen oppervlak veroorzaakt mede de wateroverlast bij hevige regenbuien.

In het Meerjarenprogramma Groen ontbreekt elke ambitie om de stad groener te maken. Ook is er geen oog voor de kwaliteit van het groen: een grasveld heeft veel minder te bieden voor dieren dan bijvoorbeeld een berm met wilde bloemen die vlinders en bijen aantrekken. De Partij voor de Dieren vindt de houding van het college onacceptabel en wil dat de verstening van Den Haag actief wordt omgebogen naar vergroening.

De Partij voor de Dieren wil dat het college ruimte biedt aan verschillende plant- en diersoorten in de stad. De ‘kapwoede’ van het college moet stoppen; veel te makkelijk worden oude, waardevolle bomen, die bijvoorbeeld nestgelegenheid bieden aan vogels en vleermuizen, onnodig gekapt. De Partij voor de Dieren wil dat de regels voor kapvergunningen verlenen worden aangescherpt. Groengebieden in de stad moeten zoveel mogelijk met elkaar verbonden worden, zodat het leefgebied van dieren wordt versterkt. Ook moet het college geveltuintjes en de vergroening van tuinen, schoolpleinen en speeltuinen stimuleren.

Gemeenteraadslid Christine Teunissen: “Als het aan het college ligt, blijft Den Haag hopeloos achterlopen met de aanleg van groen. De Partij voor de Dieren pleit voor een stevig groenbeleid, waardoor het leefgebied voor verschillende dier- en plantensoorten verbetert en het groen aan oppervlak toeneemt.”

Gerelateerd nieuws

Valentijnsactie: Partij voor de Dieren zet Dog Sense in het zonnetje

Rianne Visser van de organisatie Dog Sense ontvangt vandaag een oorkonde uit handen van gemeenteraadslid Christine Teunissen....

Lees verder

Partij voor de Dieren: 'Wethouder passeert gemeenteraad'

De Partij voor de Dieren heeft vannacht geprotesteerd tegen de kap van de vijf monumentale kastanjebomen aan het Tournooiveld...

Lees verder