Partij voor de Dieren: 'Wethouder passeert gemeen­teraad'


13 maart 2015

De Partij voor de Dieren heeft vannacht geprotesteerd tegen de kap van de vijf monumentale kastanjebomen aan het Tournooiveld die plaats maken voor een parkeergarage. Wethouder Revis (VVD) heeft de raadscommissie Leefomgeving in december toegezegd dat de kap geen doorgang zou vinden tot de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Toch is de bomenkap begonnen, voordat op het ingediende bezwaar is beslist.

Op aandringen van de commissie Leefomgeving heeft de wethouder op 10 december toegezegd dat de kapvergunning pas zal worden verleend als de omgevingsvergunning onherroepelijk is. De wethouder verleende echter al op 19 december 2014 de kapvergunning, in strijd met zijn toezegging. Vervolgens werd op 27 januari 2015 het voorschrift ingetrokken dat in de kapvergunning staat, dat ervoor zorgdraagt dat de kap niet plaatsvindt zonder een onherroepelijk verleende omgevingsvergunning.

Momenteel is de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk, aangezien de Bomenstichting bezwaar heeft aangetekend en dit bezwaar nog bij de gemeente in behandeling is. Doordat de wethouder de kap nu toch doorzet, is hij volledig voorbij gegaan aan zijn eigen toezegging.

Vannacht heeft Partij voor de Dieren Den Haag samen met de Haagse Stadspartij een laatste poging gedaan om de wethouder aan zijn toezegging te houden. De kap is tijdelijk stilgelegd door de politie, waarna de wethouder gebood de kap toch door te zetten. Daarmee gaat hij nogmaals voorbij aan zijn eerdere toezegging. De Partij voor de Dieren zal de wethouder in een debat aankomende week ter verantwoording roepen. Gemeenteraadslid Christine Teunissen: “kennelijk neemt de wethouder de gemeenteraad niet serieus.”

Onwenselijk en onnodig
De bomen aan het Tournooiveld dragen bij aan de groenbeleving, de biodiversiteit en het historische stadsgezicht. Christine Teunissen: “het is onacceptabel dat deze markante bomen worden gekapt en het autoverkeer wordt gestimuleerd, en daarmee de luchtvervuiling. Het zijn bomen van een mensenleven oud die nu plaats moeten maken voor een parkeergarage voor winkelend publiek waar geen behoefte aan is, aangezien zich in het weekend op 300 meter afstand onder het Malieveld een parkeergarage bevindt die in het weekend grotendeels leegstaat.”

De Partij voor de Dieren heeft zich steeds hard gemaakt om ervoor te zorgen dat het gebied rond het Tournooiveld de monumentale bomen kon behouden. In december diende raadslid Teunissen al een motie in om de bomenkap tegen te houden en de parkeergarage niet te aan te leggen. Alleen GroenLinks steunde de motie.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: 'Stop de ontgroening van Den Haag'

De Partij voor de Dieren wil een kentering in het groenbeleid en heeft vandaag voor een vergroeningslag gepleit tijdens de be...

Lees verder

Partij voor de Dieren: behoud Schoenmakersvakschool

Op aandringen van de Partij voor de Dieren voert de gemeenteraad vanavond een debat over het behoud van de voormalige Schoenm...

Lees verder