PvdD: Den Haag, koop biolo­gische bloem­bollen!


16 augustus 2018

Bij de teelt van bloembollen worden veel giftige bestrijdingsmiddelen gebruikt en dit zorgt voor een afname van bijen, hommels en vlinders. De Partij voor de Dieren Den Haag komt daarom met een voorstel om alleen maar gifvrije bloembollen in de openbare ruimte te planten.

De Nederlandse insectenstand laat een dramatische daling zien en dit heeft een groot effect op de rest van de flora en fauna in Nederland. Deze daling wordt onder andere veroorzaakt door het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de bloembollenteelt. Vaak bevatten de bloembollen daarnaast zelf ook deze gifstoffen en verspreiden ze deze na het planten nog steeds. Met biologische bloembollen worden deze giftige bestrijdingsmiddelen niet gebruikt. Raadslid Robert Barker (Partij voor de Dieren): “De gemeente Den Haag koopt veel bloembollen in en kan door de inkoop van biologische bloembollen positief bijdragen aan de insectenstand en aan de kwaliteit van de bodem en het oppervlaktewater. Ook kan zij met haar inkoopkracht een snelle overgang naar gifvrije bollen stimuleren.”

De Haagse gemeenteraad heeft in 2016 al per motie vastgelegd dat de gemeente op termijn over moet stappen op volledige inkoop van biologische bloemen, planten en bloembollen. Toch worden nog grotendeels niet-biologische bloembollen geplant. Raadslid Robert Barker (Partij voor de Dieren): “Een meerderheid van de gemeenteraad is enthousiast over biologische teelt. Het is dan ook raar dat de overstap zo traag gaat. Met dit initiatiefvoorstel zorgen we dat de gemeente vanaf 2021 alleen maar biologische bloembollen plant.”

Gerelateerd nieuws

Grootschalige bomenkap en sloop rijksmonument Plein 1813

Gisteren heeft de gemeente Den Haag een ontwerpbeschikking gepubliceerd voor de gedeeltelijke sloop van de witte monumentale ...

Lees verder

Raadsvragen over illegale bomenkap Scheveningseweg

Gisteren stuurde de Bomenstichting een brief aan het stadsbestuur over het niet naleven van de voorwaarden van de kapvergunni...

Lees verder