Raads­vragen over illegale bomenkap Sche­ve­ningseweg


20 augustus 2018

Gisteren stuurde de Bomenstichting een brief aan het stadsbestuur over het niet naleven van de voorwaarden van de kapvergunning. In de vergunning voor de grootschalige bomenkap aan de Scheveningseweg stond vermeld dat een aantal bomen moest blijven staan aangezien ze belangrijke oversteekplaatsen voor vleermuizen zijn. Deze bomen zijn toch gekapt. De Partij voor de Dieren heeft hier schriftelijke vragen over gesteld.

Voor de vervanging van het spoor worden de bomen naast de tramrails van de Scheveningseweg gekapt. Vanwege hun ecologische waarde waren aan de kap van de zogeheten “hop-over”-kastanjes (oversteekplaatsen voor vleermuizen) in de kapvergunning strenge voorwaarden verbonden. Zo moest deze kap plaatsvinden tijdens de winterslaap van vleermuizen en onder goedkeuring en begeleiding van een ecoloog. De Bomenstichting constateert in haar brief dat aan deze voorwaarden niet is voldaan.

Raadslid Robert Barker van de Partij voor de Dieren: “De haast van het college om de Scheveningseweg kaal te kappen wreekt zich nu. Een fout als deze heeft grote gevolgen voor de natuur, die in Den Haag al veel te verduren heeft. Het stadsbestuur moet zo snel mogelijk het groen herstellen, zodat vleermuizen niet de dupe worden van de kaplust van dit college.”

Gerelateerd nieuws

PvdD: Den Haag, koop biologische bloembollen!

Bij de teelt van bloembollen worden veel giftige bestrijdingsmiddelen gebruikt en dit zorgt voor een afname van bijen, hommel...

Lees verder

Visnetten bij strand gevaar voor mens en dier

Uit videobeelden blijkt dat de netten van staandwantvissers dit weekend op zeer korte afstand van surfers en zwemmers lagen w...

Lees verder