Stads­be­stuur houdt vast aan eigen plannen Koekamp


3 oktober 2018

Het stadsbestuur heeft niet meegewerkt aan aanpassingen aan de plannen voor de Koekamp waar de gemeenteraad toe had opgeroepen. Haagse natuur- en belangenorganisaties kwamen met alternatieve plannen die door de wethouder terzijde zijn gelegd. Donderdag moet het stadsbestuur zich tijdens de commissievergadering Ruimte voor een meerderheid van kritische partijen verantwoorden.

In de plannen wordt de Koekamp doorkruist met een tweerichtingsfietspad. De watergang wordt vergraven en er wordt een extra brug aangelegd. Daarnaast wordt er een nieuw breed fietspad langs het pand van Staatsbosbeheer aan de Boslaan gecreëerd. Het pand van Staatsbosbeheer zal worden verbouwd tot informatiecentrum.

De gemeenteraad was ontevreden met de plannen en heeft het stadsbestuur daarom begin dit jaar opgedragen om in samenwerking met belangenorganisaties te komen tot een betere uitwerking. Daarin zou de historische watergang en een groot deel van de bomen gespaard moeten blijven. In de uitwerking die het college heeft gepresenteerd, en die komende donderdag in de Raadscommissie wordt bediscussieerd, wordt de watergang echter niet gespaard, maar vergraven.

Dit tegen het zere been van de Fietsersbond, AVN Den Haag, Bewonersvereniging Rondom het Plein, Stichting Vrienden van Den Haag en andere belangenorganisaties, die een alternatief plan hebben ontwikkeld. In dit plan blijft de watergang op zijn huidige plaats en hoeven slechts enkele bomen te worden verplant. Ook wordt door de organisaties voorgesteld om geen fietspad vanaf Staatsbosbeheer richting Koekamplaan te maken, omdat er al een fietspad loopt. Zo wordt ook groen gespaard. De organisaties hebben hun plannen maandag in een speciale vergadering aan de raadsleden toegelicht. Het college heeft dit plan naast zich neergelegd.

Onbegrijpelijk, vindt Robert Barker, raadslid van de Partij voor de Dieren. “Het is uniek dat belangenorganisaties samen eensgezind een beter plan hebben ontwikkeld. Veel goedkoper, omdat er niet gegraven hoeft te worden, en veel natuurvriendelijker. Het is onbegrijpelijk dat het stadsbestuur dit plan niet overneemt. Wij zullen het stadsbestuur oproepen om zijn plannen aan te passen om zo een groenere Koekamp over te houden.”

Gerelateerd nieuws

Dierendagboodschap: stop de stalbranden!

Morgen op Werelddierendag vraagt Partij voor de Dieren Den Haag met een flyeractie op de Grote Marktstraat aandacht voor stal...

Lees verder

Christine Teunissen tijdelijk Tweede Kamerlid PvdD, Robert Barker fractievoorzitter PvdD Den Haag

Christine Teunissen wordt tijdelijk Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren wegens ziekteverlof van Marianne Thieme. Te...

Lees verder