Tijde­lijke wissel bij Haagse PvdD fractie


8 maart 2024

Raadslid Hanneke Schmeets van de Partij voor de Dieren Den Haag legt tijdelijk haar taken neer vanwege gezondheidsklachten. Ze heeft de burgemeester verzocht haar tijdelijk ontslag te verlenen van de Haagse gemeenteraad. Zij zal worden vervangen door Jan Willem van den Bos, die al werkzaam is als fractievertegenwoordiger van de partij.

Gemeenteraadsleden kunnen bij langdurige ziekte tijdelijk ontslag nemen. In dat geval is tijdelijke vervanging mogelijk. Het tijdelijk ontslag geldt voor een periode van 16 weken. De Kieswet bepaalt dat de voorzitter van het centraal stembureau en tijdelijke vervanger aan zal wijzen.