Schrif­te­lijke vragen Gemeen­te­lijke reke­ningen bij onduurzame bank


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Eerder dit jaar berichtte de NOS[1] dat Rabobank en ING miljoenen in de kolenindustrie investeren. Een groot Russisch kolenbedrijf kreeg in februari een lening van €218,6 miljoen. Milieudefensie publiceerde bovendien in juli 2018 het ‘Zwartboek’ met 118 voorbeelden van misstanden in de palmolie industrie. Alle misstanden vallen onder bedrijven die in de afgelopen 8 jaar financiering hebben ontvangen van de ING, Rabobank of ABN AMRO. De ING kwam door het witwas schandaal[2] weer in opspraak. Al vele tientallen duizenden klanten hebben daarom deze banken opgeroepen te stoppen met financiering van palmolieplantages. De gemeente Den Haag heeft momenteel twee rekeningen bij ING.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  • 1) Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat voorkomen moet worden dat wordt bijgedragen aan ontbossingen in Indonesië, Maleisië, Kameroen, Sierra Leone, Nigeria of DR Congo door palmolieplantages?
  • 2) Is het college bereid om ING te vragen te stoppen met de financiering, in welke vorm dan ook, van de palmolie-industrie aangezien dit bijdraagt aan ontbossing?

In beantwoording op de schriftelijke vragen ‘Inventarisatie klimaatrisico's beleggingen Den Haag’ (RIS295051) gaf het college aan “groot voorstander [te zijn] van het verminderen van de fossiele investeringen.”

  • 3) Is ook het nieuwe college groot voorstander van het verminderen van de fossiele

investeringen?

ING is op de Eerlijke Bankwijzer nog steeds een van de slechtst scorende banken.[3]

  • 4) Is het college bekend met de Eerlijke Bankwijzer en de score van de ING wat betreft

klimaatverandering?

  • 5) Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het hebben van rekeningen bij de ING niet overeenkomt met de fossielvrije ambities van gemeente Den Haag? Zo nee, waarom niet?
  • 6) Hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en duurzame banken,

zoals ASN en Triodos. over de mogelijkheden voor het onderbrengen van de gemeentelijke

bankrekeningen?

  • 7) Is het college bereid stappen te zetten om de rekeningen die nu lopen bij de ING

onder te brengen bij een duurzaam opererende bank? Zo nee, waarom niet?

Robert Barker

Partij voor de Dieren

[1] http://nos.nl/artikel/2101300-ing-en-rabobank-investeren-miljoenen-in-kolenindustrie.html

[2] https://nos.nl/artikel/2248874-ing-schikt-voor-honderden-miljoenen-wegens-faciliteren-witwassen.html

[3] http://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/beleidsscores