Schrif­te­lijke vragen Gemeen­te­lijke reke­ningen bij onduurzame bank


Indiendatum: jan. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Eerder dit jaar berichtte de NOS[1] dat Rabobank en ING miljoenen in de kolenindustrie investeren. Een groot Russisch kolenbedrijf kreeg in februari een lening van €218,6 miljoen. Milieudefensie publiceerde bovendien in juli 2018 het ‘Zwartboek’ met 118 voorbeelden van misstanden in de palmolie industrie. Alle misstanden vallen onder bedrijven die in de afgelopen 8 jaar financiering hebben ontvangen van de ING, Rabobank of ABN AMRO. De ING kwam door het witwas schandaal[2] weer in opspraak. Al vele tientallen duizenden klanten hebben daarom deze banken opgeroepen te stoppen met financiering van palmolieplantages. De gemeente Den Haag heeft momenteel twee rekeningen bij ING.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  • 1) Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat voorkomen moet worden dat wordt bijgedragen aan ontbossingen in Indonesië, Maleisië, Kameroen, Sierra Leone, Nigeria of DR Congo door palmolieplantages?
  • 2) Is het college bereid om ING te vragen te stoppen met de financiering, in welke vorm dan ook, van de palmolie-industrie aangezien dit bijdraagt aan ontbossing?

In beantwoording op de schriftelijke vragen ‘Inventarisatie klimaatrisico's beleggingen Den Haag’ (RIS295051) gaf het college aan “groot voorstander [te zijn] van het verminderen van de fossiele investeringen.”

  • 3) Is ook het nieuwe college groot voorstander van het verminderen van de fossiele

investeringen?

ING is op de Eerlijke Bankwijzer nog steeds een van de slechtst scorende banken.[3]

  • 4) Is het college bekend met de Eerlijke Bankwijzer en de score van de ING wat betreft

klimaatverandering?

  • 5) Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het hebben van rekeningen bij de ING niet overeenkomt met de fossielvrije ambities van gemeente Den Haag? Zo nee, waarom niet?
  • 6) Hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en duurzame banken,

zoals ASN en Triodos. over de mogelijkheden voor het onderbrengen van de gemeentelijke

bankrekeningen?

  • 7) Is het college bereid stappen te zetten om de rekeningen die nu lopen bij de ING

onder te brengen bij een duurzaam opererende bank? Zo nee, waarom niet?

Robert Barker

Partij voor de Dieren

[1] http://nos.nl/artikel/2101300-ing-en-rabobank-investeren-miljoenen-in-kolenindustrie.html

[2] https://nos.nl/artikel/2248874-ing-schikt-voor-honderden-miljoenen-wegens-faciliteren-witwassen.html

[3] http://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/beleidsscores

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 19 feb. 2019

Het raadslid de heer Barker heeft op 7 januari 2019 een brief met daarin zeven vragen aan de

voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor

vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Eerder dit jaar berichtte de NOS1 dat Rabobank en ING miljoenen in de kolenindustrie investeren.

Een groot Russisch kolenbedrijf kreeg in februari een lening van € 218,6 miljoen. Milieudefensie

publiceerde bovendien in juli 2018 het ‘Zwartboek’ met 118 voorbeelden van misstanden in de

palmolie industrie. Alle misstanden vallen onder bedrijven die in de afgelopen 8 jaar financiering

hebben ontvangen van de ING, Rabobank of ABN AMRO. De ING kwam door het witwas schandaal

weer in opspraak. Al vele tientallen duizenden klanten hebben daarom deze banken opgeroepen te

stoppen met financiering van palmolieplantages. De gemeente Den Haag heeft momenteel twee

rekeningen bij ING.

1. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat voorkomen moet worden dat wordt

bijgedragen aan ontbossing in Indonesië, Maleisië, Kameroen, Sierra Leone, Nigeria of DR

Congo door palmolieplantages?

Het college heeft geen invloed op andere landen.


2. Is het college bereid om ING te vragen te stoppen met de financiering, in welke vorm dan ook,

van de palmolie-industrie aangezien dit bijdraagt aan ontbossing?

Nee, het college gaat niet over het beleid van ING Bank.


In beantwoording op de schriftelijke vragen ‘Inventarisatie klimaatrisico's beleggingen Den Haag’

(RIS295051) gaf het college aan “groot voorstander [te zijn] van het verminderen van de fossiele

investeringen.”

3. Is ook het nieuwe college groot voorstander van het verminderen van de fossiele investeringen?

De schriftelijke vragen waaraan u refereert, hadden betrekking op het beleggingsbeleid van het ABP.

Het huidige college staat ook achter de beantwoording van die vragen.

ING is op de Eerlijke Bankwijzer nog steeds een van de slechtst scorende banken.


4. Is het college bekend met de Eerlijke Bankwijzer en de score van de ING wat betreft

klimaatverandering?

Ja. Er is overigens vanuit de banken veel kritiek op de Eerlijke Bankwijzer. Acht banken hebben

inmiddels de samenwerking met de eerlijke Bankwijzer opgezegd, waaronder Triodos Bank (zie

bijgevoegde link).


5. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het hebben van rekeningen bij de

ING niet overeenkomt met de fossielvrije ambities van gemeente Den Haag? Zo nee, waarom

niet?

De gemeente Den Haag heeft het betalingsverkeer ondergebracht bij BNG Bank. Het gaat om twee

bankrekeningen bij de ING Bank waarover slechts een heel klein deel van het totale gemeentelijke

betalingsverkeer loopt. Eén rekening wordt gebruikt om de deurwaarders van de Belastingdienst de

mogelijkheid te geven om contant geld, geïncasseerd bij huisbezoek, snel af te kunnen storten. Alleen

ING Bank heeft, anders dan BNG Bank en de andere banken, nog een groot kantorennet. De andere

rekening is van de Treasury en fungeert als achtervangrekening in het geval het betalingsverkeer bij

BNG Bank onverhoopt uitvalt. Gezien de geringe bedragen die hierin omgaan, is het college van

mening dat dit niet indruist tegen de fossielvrije ambities van de gemeente Den Haag.


6. Hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en duurzame banken, zoals ASN en

Triodos over de mogelijkheden voor het onderbrengen van de gemeentelijke bankrekeningen?

Nee, niet recentelijk. Er zijn wel contacten geweest tussen deze banken en andere grote steden. ASN en

Triodos geven aan niet in staat te zijn om het betalingsverkeer voor (grote) gemeenten te verzorgen.

Beide banken hebben zich gefocust op bankieren voor particulieren en voor ondernemers in het MKB,

en niet op groot-zakelijke klanten zoals (grote) gemeenten.


7. Is het college bereid stappen te zetten om de rekeningen die nu lopen bij de ING onder te

brengen bij een duurzaam opererende bank? Zo nee, waarom niet?


Zie vraag 5 en 6.


Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Peter Hennephofde burgemeester,

Pauline Krikke