Schrif­te­lijke vragen Frus­tre­rende terugkeer Helicopter naar de Beatrijs­straat


Indiendatum: 28 nov. 2023

Hoofdindiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 11 oktober 2023 bracht de commissie Ruimte een werkbezoek aan de Beatrijsstraat 8-12. De discussie ter plekke leverde nieuwe vragen op over het project en de terugkeer van broedplaats Helicopter.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen raadsleden Faïd, Haagse Stadspartij, Bos, GroenLinks, Gerritsen, Partij voor de Dieren en Holman, PvdA, de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven of het project Beatrijsstraat 8-12 nog volgens planning en budget verloopt? Zo nee, kan het college dan aangeven wat de uitloop en overschrijding van het budget is?
  2. Is de Europese subsidie definitief toegekend?
  3. Kan het college aangeven hoe hoog de huren worden?
  4. Kan het college aangeven hoe de buurt, de wijk en de ondernemers uit stadsdeel

    Zuidwest worden betrokken bij de invulling van het gebouw?

  5. In het verleden is er sprake geweest van de mogelijke komst van een bibliotheek,

    een huisartsenpost/ zorgcentrum of een zaaltje voor buurtinitiatieven. Kan het college aangeven welke van deze functies wordt gerealiseerd?

Tijdens de debatten over het raadsvoorstel heeft het college toegezegd dat de broedplaats Helicopter terugkomt op de Beatrijsstraat. Daarover de volgende vragen:

6. Tijdens het gesprek ter plekke op 11 oktober 2023 gaf de projectleider aan dat de culturele functie “niet in het concept zou passen of het concept zou verwateren”. Kan het college bevestigen dat zij zich onverkort houdt aan de toezeggingen die zij heeft gedaan aan de raad en Helicopter? Zo nee, waarom niet?

7. Volgens deze toezeggingen uit de gemeenteraad en de commissie mag Helicopter zelf aangeven hoeveel m2 zij willen afnemen in de nieuwe situatie. Kan het college dit bevestigen?

8. Aangezien Helicopter een officiële broedplaats is, zou de maximale huur per m2 het culturele tarief bedragen, klopt dat en hoe hoog is dat tarief? Zo nee, waarom niet?

9. In een gesprek met Helicopter gaf men aan dat de afdeling cultuur de afdeling economie zou moeten compenseren voor het lagere culturele m2-tarief. Kan het college deze werkwijze bevestigen?

10. Klopt het dat deze compensatie bedoeld is voor het rendabel maken van het project Beatrijsstraat ?

11. Hoe kan het dat ondanks de toezeggingen in de gemeenteraad de lagere huurprijs voor de culturele functie niet is meegenomen in de exploitatie van Beatrijsstraat 8-12?

12. Kan het college aangeven uit welk budget die compensatie wordt betaald?

13. Gaat deze oplossing ten koste van andere culturele broedplaatsen?

14.Kan het college aangeven voor hoe lang het culturele tarief geldt voor Helicopterop de Beatrijsstraat?

15.Helicopter krijgt steeds te horen dat de “servicekosten” aanzienlijk zullen zijn. Kan het college aangeven hoe hoog de servicekosten worden? Zo nee, waarom niet?

16.Is het college het met ons eens dat de servicekosten niet moeten leiden tot het sluiten van de broedplaats? Kan het college aangeven hoe zij de servicekosten voor Helicopter beperkt?

17.Kan het college inzien dat Helicopter vooraf inzicht wil hebben in de maximale servicekosten om haar eigen exploitatie rond te kunnen krijgen? Zo nee, waarom niet?

18.Kan het college aangeven of Helicopter via de servicekosten ook moet meebetalen aan de “communitymanager” en andere kosten van het bedrijfsgedeelte? Zo ja, waarom is dat?

19.Kan het college aangeven of zij Helicopter hetzelfde aantal m2 heeft aangeboden als zij in de eerdere situatie afnam? Zo nee, waarom niet? 20.Mocht Helicopter minder m2 afnemen dan zij eerder tot haar beschikking had is het college verplicht deze culturele m2 elders te compenseren. Waar zal het college dit doen?

21.Helicopter geeft aan dat het contact over de terugkeer naar de Beatrijsstraat lastig is. Zo wordt het collectief niet meegenomen in het ontwerpen van de inrichting van haar toekomstige deel. Kan het college aangeven waarom het contact over de terugkeer van Helicopter naar de Beatrijsstraat zo moeizaam verloopt?

22.Heeft het college al 3000 m2 compensatie gevonden voor de andere culturele functies die aan de Beatrijsstraat gevestigd waren? Zo nee, waarom niet?

Nu de oplevering van de Beatrijsstraat is uitgesteld kan Helicopter niet per 1 januari 2024 terug naar de Beatrijsstraat zoals eerder afgesproken. Daardoor moet Helicopter langer op de Twickelstraat blijven.

23. Volgens Helicopter heeft de gemeente aangegeven eenzijdig de compensatie voor de hogere huurprijs aan de Twickelstraat stop te zetten. Kan het college aangeven of dit klopt?

24.Is het college het met ons eens dat het vreemd is dat Helicopter zo financieel gestraft wordt voor vertraging die zij niet zelf veroorzaakt? Zo nee, waarom niet?

25.Is het college het met ons eens dat Helicopter een waardevolle toevoeging is aan de broedplaatsen van Den Haag en het kunstlandschap? Zo nee, waarom niet?

26.Kan het college aangeven hoe zij ervoor gaat zorgen dat deze waardevolle plek voor Den Haag behouden blijft en niet ten onder gaat vanwege gemeentelijke ambities of bureaucratie?

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij
Isabel Bos
GroenLinks
Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Janneke Holman
PvdA

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Alternatieve locatie de Samenscholing op de Binckhorst

Lees verder

Schriftelijke vragen Verhelder samenwerking met het waterschap

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer