Schrif­te­lijke vragen Inzetten op duurzame winter­ter­rassen


Indiendatum: 18 mei 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De wereld zit diep in een klimaatcrisis, maar energieverspilling is nog aan de orde van de dag. Een voorbeeld hiervan zijn terrasverwarmers, waarmee een ongeïsoleerde buitenruimte én het klimaat worden opgewarmd omdat mensen ‘s winters en op koude avonden niet binnen willen zitten. Hiervoor bestaan alternatieven, zoals verwarmde stoelkussens of het verstrekken van plaids of dekens. In oktober 2020 heeft de Haagse gemeenteraad zich al uitgesproken voor zuinigere alternatieven[1].

De gemeente Leiden gaat een stap verder en zet zich in voor duurzame winterterrassen. Zo staat de gemeente Leiden bij corona-gerelateerde uitbreidingen van winterterrassen geen terrasverwarmers toe, naar aanleiding van een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren en GroenLinks[2]. Ook worden terrasverwarmers in de gemeente Leiden uitgefaseerd[3].

De Haagse Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn benieuwd welke mogelijkheden het college ziet om winterterrassen in Den Haag te verduurzamen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren; en Arjen Kapteijns, GroenLinks, de volgende vragen:

  1. Is het college het met de vragenstellers eens dat terrasverwarmers te zien zijn als energieverspilling? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college bereid om met (verenigde) ondernemers in gesprek te gaan over het afschaffen en het gebruik van alternatieven voor terrasverwarmers in onze stad?
  3. Is het college bereid om zich in te zetten op een afbouw van elektrische en gasgestookte terrasverwarmers in de Haagse openbare ruimte?
  4. De Omgevingswet komt eraan. Op welke manieren is het mogelijk om binnen het stelsel van de Omgevingswet het gebruik van terrasverwarmers te beperken?
  5. Specifiek krijgt de gemeente extra mogelijkheden om te sturen op energiebesparing in de horeca als onderdeel van de zogenoemde ‘bruidschat’. Is de gemeente bekend met deze mogelijkheden en kan hiermee inderdaad het gebruik van terrasverwarmers worden beperkt?
  6. Is het college bereid deze mogelijkheid/-heden toe te passen om met de invoering van de Omgevingswet duurzame winterterrassen te realiseren in Den Haag? Zo nee, waarom niet?
  7. Welke andere mogelijkheden ziet het college om terrasverwarmers te ontmoedigen of uit te faseren? Graag een toelichting.
Robert Barker
Partij voor de Dieren
Arjen Kapteijns
GroenLinks


[1] Motie Samen duurzaam en warm de winter in (RIS306527).

[2] Zie bijlage 1: https://leiden.partijvoordedieren.nl/moties/motie-warme-aanbeveling

[3] Zie bijlage 2: https://leiden.partijvoordedieren.nl/moties/motie-uitfaseren-terrasverwarmers-vernieuwde-horecavisie