Schrif­te­lijke vragen Maak zwemmen toegan­kelijk


Indiendatum: 24 mrt. 2023


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het zwemaanbod in Den Haag staat al jaren onder druk. Na COVID moet er nog altijd een achterstand in zwemlessen worden ingehaald. In december 2022 staan nog ongeveer 450 kinderen op de wachtlijst voor zwemles. Ook staan er 450 volwassenen op een wachtlijst om zwemles te krijgen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Kan het college uiteenzetten hoe groot het personeelstekort momenteel is in de Haagse zwembaden?

 2. Kan het college uiteenzetten hoeveel kinderen er op dit moment op de wachtlijst staan voor zwemles?

 3. Kan het college bevestigen dat er 450 volwassenen op een wachtlijst staan voor zwemles?

 4. Kan het college uiteenzetten hoe groot het tekort aan vrijwilligers is in de zwembaden?

 5. Op welke wijze werkt het college samen met zwemverenigingen en particuliere zwemscholen in Den Haag om gezamenlijk personeelstekorten op te kunnen vangen?


Via de website van de gemeente kunnen inwoners vinden wanneer en op welke tijden bepaalde activiteiten in het zwembad plaatsvinden.

 1. Via welke wegen communiceert het college de zwembadroosters aan inwoners?

 2. Kan het college uiteenzetten per zwemactiviteit die plaatsvindt in de zwembaden hoeveel tijd hiervoor is gereserveerd en waarom?

 3. Kan het college per zwembad aangeven hoeveel uur deze voor zwemmen beschikbaar is? Kan hierbij onderscheid worden gemaakt tussen schoolzwemmen, exclusieve activiteiten van verenigingen en vrijzwemmen?

 4. Op welke wijze wordt er bepaald welke activiteiten in zwembaden een bepaalde hoeveelheid tijd toegewezen krijgen?

 5. Kan het college verduidelijken waarom in zwembad de Houtzagerij maar twee keer per week heel vroeg in de ochtend een mogelijkheid is voor inwoners om banen te zwemmen en daarnaast voor vrijzwemmen ook weinig opties zijn?

Er zijn veel verschillende momenten waarop doelgroepen kunnen zwemmen en andere mensen niet. Zo is vrij zwemmen in Overbosch op maandag- en donderdagavond alleen voor 18+ en op donderdagochtend 50+. Uiteindelijk blijft dan gedurende werkweek maar een uur aan vrij zwemmen over in het wedstrijdbad voor mensen die niet tot de genoemde doelgroepen behoort. Op andere plekken zijn er juist specifieke momenten in het wedstrijdbad voor mensen van 20 jaar, ouders met kinderen en een combinatie van beide.

 1. Kan het college aangeven of ze heeft overwogen om de genoemde vormen van doelgroepzwemmen aan te passen gegeven het tekort aan zwemwater? Zo nee, waarom niet?

Gedurende de week is het vaak gedurende een uurtje het mogelijk te zwemmen. Dit houdt in dat mensen die spontaan willen gaan zwemmen niet terecht zouden kunnen en mensen ingewikkelde schema’s moeten onthouden.

 1. Heeft het college onderzocht of de beperkte vrije zwemmomenten en ingewikkelde schema’s invloed heeft op het aanzetten van mensen om te zwemmen?

 2. Is overwogen of het mogelijk is om meer aaneengesloten uren te realiseren?

 3. Is overwogen om de zwemschema’s op de website minder ingewikkeld te maken of beter leesbaar te maken? Is bijvoorbeeld overwogen om een simpele functie te maken dat je een tijd in kan vullen en direct kan zien in welk zwembad vrij zwemmen dan mogelijk is?

 4. Naast de tijden en doelgroepen moet een lezer ook het verschil in baden begrijpen. Zo is er een verschil tussen een wedstrijdbad, recreatie- en instructiebad. Zou het niet mogelijk zijn om dit te versimpelen of in elk geval uit te leggen wat de verschillende baden zijn, bijvoorbeeld met een plaatje?

Recent verscheen er in het nieuws een artikel over Haagse Hofspetters. Deze zwemvereniging organiseert zwemlessen in het Hofbad en doet dit ook voor gezinnen met een ooievaarspas. Helaas konden zij kosten niet meer bolwerken vanwege de prijs van het Hofbad en zijn genoodzaakt gebruik te maken van een ander zwembad buiten de gemeente Den Haag. Dit heeft geleid tot het beëindigen van de bijdrage voor de ooievaarspas aan Hofspetters. Er worden nu geen zwemlessen meer gegeven in het Hofbad.

 1. Is het college het met de PvdD eens dat het zeer onwenselijk is dat er nu een Haags zwembad niet wordt gebruikt voor zwemlessen, terwijl er momenteel nog altijd wachtlijsten zijn voor zwemles?

 2. Kan het college toelichten op welke wijze de communicatie met Hofspetters is verlopen?

 3. Hoe gaat het college het gat opvangen dat is ontstaan door het stoppen van Hofspetters met het aanbieden van zwemlessen?

 4. Gezinnen die in Ypenburg-Leidschenveen wonen moeten nu uitwijken voor zwemles naar andere zwembaden in Den Haag. Wat gaat het college eraan doen om ervoor te zorgen dat er voldoende voorzieningen beschikbaar blijven voor gezinnen in Ypenburg- Leidschenveen?


Robin Smit
Partij voor de Dieren


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Nationaal Park Hollandse Duinen i.o.

Lees verder

Schriftelijke vragen Kom op met dat Uilenbos!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer