Schrif­te­lijke vragen Monument voor het uitge­storven dier


Indiendatum: 1 okt. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Den Haag staat vol met monumenten en er komen er ook regelmatig bij. Echter, er is geen monument gericht op onze medebewoners, de dieren. Talloze diersoorten zijn uitgestorven of staan op het punt van uitsterven en het is van belang om hier bewustwording voor te creëren. Meestal is de mens de oorzaak van het uitsterven, bijvoorbeeld door het verdwijnen van leefgebieden, de jacht of de grote ecologische voetafdruk. Daardoor neemt het aantal uitgestorven dieren en het aantal rode lijstsoorten toe. Diersoorten als de Javaanse tijger, buidelwolf en de westelijke zwarte neushoorn zijn al uitgestorven en diersoorten zoals de ijsbeer, berggorilla en Siberische tijger zijn zwaar bedreigd. Een monument kan bijdragen aan de bewustwording hiervan en het tegengaan van de oorzaken van dit uitsterven. Een dergelijk monument past goed bij Den Haag als stad van vrede en recht. In 2001 stond een dergelijk monument ter nagedachtenis van het uitgestorven dier op het centrale plein van het Provinciehuis Zuid Holland, de locatie waar voorheen de Haagsche Dierentuin stond.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker en Robin Smit van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1) Is het college bekend met het Monument Zoologique dat in 2001 tijdelijk bij het Provinciehuis stond?

2) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het goed is om aandacht te vragen voor uitgestorven diersoorten en deze diersoorten te herdenken en zo te werken aan bewustwording van de rol die de mens heeft bij het uitsterven?

3) Is het college bereid om in te zetten op de totstandbrenging van een dergelijk monument?

4) Ziet het college mogelijkheden om een dergelijk monument onderdeel te laten vormen van het natuureducatie- en kunstbeleid van de gemeente (bijvoorbeeld met een website en actuele gegevens)?

5) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het mooi zou zijn om 20 jaar nadat het Monument Zoologique in Den Haag was weer een dergelijk kunstwerk te doen verrijzen?

6) Is het college bereid om met de initiatiefnemers van het Monument Zoologique en de provincie te overleggen of dit monument wederom bij het Provinciehuis zou kunnen staan?

Robert Barker Robin Smit

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren

Indiendatum: 1 okt. 2020
Antwoorddatum: 3 nov. 2020

Den Haag staat vol met monumenten en er komen er ook regelmatig bij. Echter, er is geen monument gericht op onze medebewoners, de dieren. Talloze diersoorten zijn uitgestorven of staan op het punt van uitsterven en het is van belang om hier bewustwording voor te creëren. Meestal is de mens de oorzaak van het uitsterven, bijvoorbeeld door het verdwijnen van leefgebieden, de jacht of de grote ecologische voetafdruk. Daardoor neemt het aantal uitgestorven dieren en het aantal rode lijstsoorten toe. Diersoorten als de Javaanse tijger, buidelwolf en de westelijke zwarte neushoorn zijn al uitgestorven en diersoorten zoals de ijsbeer, berggorilla en Siberische tijger zijn zwaar bedreigd. Een monument kan bijdragen aan de bewustwording hiervan en het tegengaan van de oorzaken van dit uitsterven. Een dergelijk monument past goed bij Den Haag als stad van vrede en recht. In 2001 stond een dergelijk monument ter nagedachtenis van het uitgestorven dier op het centrale plein van het Provinciehuis Zuid-Holland, de locatie waar voorheen de Haagsche Dierentuin stond.

1. Is het college bekend met het Monument Zoologique dat in 2001 tijdelijk bij het Provinciehuis

stond?

Ja.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het goed is om aandacht te vragen voor uitgestorven diersoorten en deze diersoorten te herdenken en zo te werken aan bewustwording van de rol die de mens heeft bij het uitsterven?

Het college onderschrijft de noodzaak om te werken aan de bewustwording ten aanzien van de invloed die de mens heeft op de leefomgeving van dieren. Dat komt onder meer tot uiting in de Nota Stadsnatuur. Daar zet het college in op het steven naar een natuurinclusieve stad met vitale stadsnatuur, waar gezonde dierenpopulaties onderdeel van uitmaken. Bewustwording middels communicatie- en educatie en de inzet van meer interactieve middelen maken onderdeel uit van deze nota.

3. Is het college bereid om in te zetten op de totstandbrenging van een dergelijk monument?

Het college ziet het niet als haar taak om hiervoor een monument op te richten. Wanneer er een initiatiefnemer is die op zoek is naar een plek in de stad waar een monument geplaatst kan worden, dan wil het college over een dergelijke locatie meedenken.

4. Ziet het college mogelijkheden om een dergelijk monument onderdeel te laten vormen van het natuureducatie- en kunstbeleid van de gemeente (bijvoorbeeld met een website en actuele gegevens)?

Zie het antwoord op vraag 3.

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het mooi zou zijn om 20 jaar nadat het Monument Zoologique in Den Haag was weer een dergelijk kunstwerk te doen verrijzen?

De door u genoemde plek zou een interessante locatie zijn om, wanneer er een initiatief uit de stad komt, nader te onderzoeken.

6. Is het college bereid om met de initiatiefnemers van het Monument Zoologique en de provincie te overleggen of dit monument wederom bij het Provinciehuis zou kunnen staan?

Zie het antwoord op vraag 5.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Ilma Merx

de burgemeester,

Jan van Zanen