Schrif­te­lijke vragen Nieuw asfalt bedreigt volks­tuinen Zonne­gaarde


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Amateurtuindersvereniging (ATV) Zonnegaarde ligt op de hoek van de Laan van Wateringseveld en de Erasmusweg in een van de ecologische verbindingszones van Den Haag. Vanwege de ecologisch waardevolle inrichting is de ATV Zonnegaarde onderscheiden met het hoogste Nationaal keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Juist de tuinen die natuurlijk en ecologisch worden beheerd worden bedreigd door de aanleg van nieuw asfalt. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren, Arjen Dubbelaar, Hart voor Den Haag/Groep de Mos en Pieter Grinwis, ChristenUnie/SGP, hierover de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven wat de precieze plannen zijn van de gemeente bij ATV Zonnegaarde?
  2. Kloppen de plannen zoals geschetst in het artikel “Volkstuinen moeten wijken voor ‘ecologisch’ asfalt” in Den Haag Centraal van 23 mei? Zo nee, welk deel niet?
  3. Hoe worden bewoners en ATV Zonnegaarde bij deze plannen betrokken?
  4. Wat is de aanleiding om nieuw asfalt aan te leggen op het terrein van ATV Zonnegaarde? Waarom wordt overwogen hier een nieuw breed fietspad aan te leggen? Met welk doel wordt dit pad aangelegd?
  5. Kan het college aangeven door welk deel van ATV Zonnegaarde dit fietspad wordt voorzien en hoeveel groen hierdoor verdwijnt?
  6. Kan het college aangeven hoe deze plannen zich verhouden tot de huidige ecologische waarde van het gebied?
  7. ATV Zonnegaarde heeft begrepen dat deze plannen dwars door het meest ecologisch waardevolle gebied van de ATV zal lopen en dat daardoor veel van deze natuur verdwijnt. Klopt dit? Verdwijnt hierdoor inderdaad het vogelrustgebied, de bijenweide en de bosrand? Hoeveel bomen verdwijnen er? Verdwijnen verder tuinen die juist natuurlijk tuinieren toepassen?
  8. Is het college bereid af te zien van dit nieuwe asfalt door het groen?
Robert Barker
Partij voor de Dieren
Arjen Dubbelaar
Hart voor Den Haag/Groep de Mos
Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP