Schrif­te­lijke vragen Plannen voor bomenkap bij de Broek­slootzone


Indiendatum: 6 jul. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Via de aanvraag van een Omgevingsvergunning voor de Binckhorstlaan 405 (kenmerk 202212387) bereikte de Partij voor de Dieren het bericht dat er op 23 juni 2022 een aanvraag ontvangen is om 103 bomen te kappen. Dit ten behoeve van het realiseren van een ecologische verbindingszone (Broekslootzone).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Kan het college toelichten wat de plannen zijn op deze locatie en waarom het plan is om 103 bomen te kappen?

2) Wordt een onderbouwd plan voor deze zone door het college met de raad gedeeld en zo ja, wanneer? Kan op een kaartje worden weergegeven waar deze zone zich bevindt?

3) Kan het college toezeggen om de vergunning nog niet af te geven alvorens de raad in de gelegenheid is geweest om de plannen in te zien, en mocht de raad dat willen, daar een debat over te voeren?

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren