Schrif­te­lijke vragen Privacy schending door slimme deurbel


Indiendatum: jan. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In Den Haag worden deurcamera’s uitgedeeld in wijken waar veel wordt ingebroken. Bewoners hebben een brief ontvangen om het gebruik van dergelijke camera’s te stimuleren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de toezichthouder op het gebied van privacy, is kritisch over het uitdelen van de slimme deurbellen. Veel deurcamera's filmen permanent de openbare ruimte, zoals de straat of de stoep. Als dat gebeurt zonder goede reden is het illegaal[1].

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden de heer Robert Barker en mevrouw Fatima Faïd de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met het nieuwsartikel ‘Slimme deurbel rukt op in strijd tegen inbraken, maar hoe zit het met privacy?’
 2. Klopt het dat de gemeente middels een brief het gebruik van deurcamera’s (slimme deurbellen) stimuleert?
 3. Klopt het dat de gemeente deze deurbellen gratis uitdeelt? Zo ja, hoeveel bellen zijn er al verstrekt[2]?
 4. Hoeveel aanvragen voor deurbellen zijn er ingediend?
 5. Hoeveel digitale deurbellen zijn er daadwerkelijk geplaatst?
 6. Hebben bij al de geplaatste deurbellen de andere bewoners van het portiek voor akkoord getekend? Wat is de procedure als niet alle bewoners getekend hebben of nieuwe bewoners niet (meer) akkoord gaan?
 7. In welke wijken vindt de proef plaats?
 8. Wanneer wordt de proef geëvalueerd?

Cameratoezicht door personen valt in principe niet onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier dus ook geen toezicht op. Wie een camera ophangt, moet ervoor zorgen dat de camera zo min mogelijk gericht is op de openbare weg of op eigendommen van anderen.[3]Als de camera wel (een deel van) de openbare weg filmt, is de AVG wel van toepassing.

 1. Verstrekt de gemeente ook informatie over de privacywetgeving rondom het ophangen van slimme deurbellen? Zo ja, is deze informatievoorziening ook gericht op de andere bewoners van de portieken.
 1. Klopt het dat mensen die met hun deurcamera de openbare ruimte filmen (wat vaak onvermijdelijk is) in principe een boete kunnen krijgen voor het schenden van de privacywetgeving?
 2. Gelden er voor het filmen in portieken andere regels? Zo ja, welke zijn dat?

In Almere wordt het aanmelden van de digitale deurbel bij Camera in Beeld als voorwaarden gesteld voor bewoners. Dit is een politiesysteem dat alle camera’s die gericht zijn op de openbare ruimte in kaart brengt. Zo heeft de politie overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken.[4]

 1. Geldt deze voorwaarde ook in Den Haag? Hoeveel digitale deurbellen zijn er al aangemeld bij het politiesysteem Camera in Beeld?
 2. Stelt de gemeente Den Haag nog andere voorwaarden aan het gebruik van de digitale deurbel?

Autoriteit Persoonsgegevens -voorzitter Aleid Wolfsen zegt in Nieuwsuur: “Je mag de openbare ruimte alleen filmen als er concreet iets aan de hand is, als er een gevaar is. Als gemeenten aanmoedigen tot permanent filmen terwijl er niks aan de hand is, zetten ze aan tot onrechtmatig gedrag.” 87,6 procent van de 230.000 camera's die geregistreerd staan in de politie-databank 'Camera in Beeld' filmt de openbare weg.

 1. Is het college het met de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij eens dat het onwenselijk is dat de gemeente met dit project de wetgeving omzeilt die er op toeziet dat er niet overal camera’s hangen?
 2. Is het college het met de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij eens dat het filmen van de openbare ruimte onwenselijk is met het oog op de privacy van inwoners van Den Haag?

De bellen die worden verstrekt zijn van het merk ‘Ring’, onderdeel van het bedrijf Amazon. Alle opnames die worden gemaakt, zijn daarmee automatisch eigendom van Amazon, die er me mogen doen wat zij willen. Hoogleraar Recht&Techniek Jan Smits van Technische Universiteit Eindhoven noemt de servicevoorwaarden van Ring een "oneerlijke, onevenwichtige en eenzijdige overeenkomst".

 1. Door wie heeft de gemeente zich laten adviseren alvorens een samenwerking met Ring aan te gaan?
 2. Zijn er ook andere systemen overwogen?
 3. Van wie gaat het initiatief uit voor deze proef?
 4. Vindt het college het wenselijk dat alle audio- en beeldopnames die in Den Haag worden gemaakt met de camera’s eigendom worden van Amazon?

Ring kwam onlangs nog in opspraak omdat zo'n 3600 inloggegevens van gebruikers op het darknet belandden. Slimme deurbellen zijn volgens een onderzoek[5]van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het slechtst beveiligd van alle slimme apparaten.

 1. Is het college het met de indieners eens dat het onwenselijk kan zijn om het gebruik van slimme deurbellen te promoten en zelfs te subsidiëren? Zo nee, waarom niet?
 2. Hoeveel geld heeft de gemeente uitgegeven aan deze proef?
 3. Is het college bereid om als gemeente de bewoners van Den Haag actief te informeren over de voorwaarden en wetgeving rondom privacy en deurcamera’s?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij

[1] https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2318362-slimme-deurbel-rukt-op-in-strijd-tegen-inbraken-maar-hoe-zit-het-met-privacy.html

[2] https://tweakers.net/reviews/7524/2/digitale-deurbellen-het-twijfelachtige-effect-en-de-privacyzorgen-andere-gemeenten.html

[3] https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/foto-en-film/cameratoezicht-en-rond-woningen

[4] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/28/digitale-deurbel-maakt-straten-veiliger

[5] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/06/slimme-apparaten-bezig-en-beveiliging