Schrif­te­lijke vragen Blad­bla­zer­terreur


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Bladblazers hebben veel schadelijke gevolgen voor de leefomgeving. Bladblazers veroorzaken veel herrie en verstoren de biologische kringloop. Daarnaast veroorzaken benzinebladblazers luchtvervuiling. De Partij voor de Dieren bepleit daarom het gebruik van verantwoorde alternatieven. De nieuwe Vlaamse regering heeft een verbod op gemotoriseerde bladblazers en bosmaaiers in het regeerakkoord opgenomen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robin Smit de volgende vragen:

 1. Heeft u op 23 november de uitzending van EenVandaag over de schadelijke gevolgen van bladblazers[1] gezien?
 2. Wist u dat Vlaanderen tweetakt tuin- en parkmachines, waaronder bladblazers, gaat uitfaseren, omdat ze te vervuilend zijn[2]?
 3. Wist u dat het Duitse federale milieuministerie heeft geadviseerd om bladblazers niet langer te gebruiken, omdat ze te luid, te vies, en een bedreiging voor insecten en het milieu zijn[3]?
 4. Onderschrijft u het standpunt van de Duitse regering dat bladblazers onwenselijk veel lawaai veroorzaken?
 5. Wist u dat afgevallen bladeren voedingsstoffen in de bodem brengen en in de winter een isolerende deken tegen de vorst vormen, en daarmee belangrijk zijn voor de biodiversiteit?
 6. Onderschrijft u het standpunt van de Duitse regering dat bladblazers dodelijk kunnen zijn voor insecten die tussen de bladeren leven?
 7. Deelt u de mening dat de voordelen van bladblazers niet opwegen tegen de nadelen voor het klimaat, de luchtkwaliteit, de gezondheid van mensen, en de biodiversiteit?
 8. Gebruikt u benzinebladblazers in de openbare ruimte? Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak u deze toepast ten opzichte van elektrische bladblazers?
 9. Bent u bereid geen benzinebladblazers meer in te zetten voor het verplaatsen van bladafval en in plaats daarvan gebruik te maken van verantwoorde(re) alternatieven zoals elektrische bladblazers, bezems, harken, zuigmachines en veegwagens?
 10. Zoals ook uit de verschillende aangehaalde bronnen blijkt, veroorzaken benzinebladblazers per gebruiksuur veel meer luchtvervuiling dan auto’s. Bent u enerzijds in staat en anderzijds bereid het gebruik van particuliere benzinebladblazers binnen de Haagse milieuzone te verbieden? Zo nee, waarom niet?
 11. Blad dat op grasvelden en tussen struiken valt, wordt opgeruimd, terwijl het daar niet in de weg ligt en bijdraagt aan een vruchtbare bodem. Bent u bereid gevallen blad dat in plantsoenen ligt te laten liggen? Bent u bereid gevallen blad op andere plaatsen waar het geen valgevaar veroorzaakt ook te laten liggen? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit
Partij voor de Dieren[1]https://www.npostart.nl/eenvandaag/23-11-2019/AT_2115250

[2]https://www.hortipoint.nl/tuinenlandschap/tweetakt-tuin-en-parkmachines-in-de-ban-in-vlaanderen/

[3]https://nos.nl/artikel/2310449-duits-ministerie-over-bladblazers-ze-zijn-te-vies-en-dodelijk-voor-insecten.html