Schrif­te­lijke vragen Blad­bla­zer­terreur


Indiendatum: dec. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Bladblazers hebben veel schadelijke gevolgen voor de leefomgeving. Bladblazers veroorzaken veel herrie en verstoren de biologische kringloop. Daarnaast veroorzaken benzinebladblazers luchtvervuiling. De Partij voor de Dieren bepleit daarom het gebruik van verantwoorde alternatieven. De nieuwe Vlaamse regering heeft een verbod op gemotoriseerde bladblazers en bosmaaiers in het regeerakkoord opgenomen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robin Smit de volgende vragen:

 1. Heeft u op 23 november de uitzending van EenVandaag over de schadelijke gevolgen van bladblazers[1] gezien?
 2. Wist u dat Vlaanderen tweetakt tuin- en parkmachines, waaronder bladblazers, gaat uitfaseren, omdat ze te vervuilend zijn[2]?
 3. Wist u dat het Duitse federale milieuministerie heeft geadviseerd om bladblazers niet langer te gebruiken, omdat ze te luid, te vies, en een bedreiging voor insecten en het milieu zijn[3]?
 4. Onderschrijft u het standpunt van de Duitse regering dat bladblazers onwenselijk veel lawaai veroorzaken?
 5. Wist u dat afgevallen bladeren voedingsstoffen in de bodem brengen en in de winter een isolerende deken tegen de vorst vormen, en daarmee belangrijk zijn voor de biodiversiteit?
 6. Onderschrijft u het standpunt van de Duitse regering dat bladblazers dodelijk kunnen zijn voor insecten die tussen de bladeren leven?
 7. Deelt u de mening dat de voordelen van bladblazers niet opwegen tegen de nadelen voor het klimaat, de luchtkwaliteit, de gezondheid van mensen, en de biodiversiteit?
 8. Gebruikt u benzinebladblazers in de openbare ruimte? Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak u deze toepast ten opzichte van elektrische bladblazers?
 9. Bent u bereid geen benzinebladblazers meer in te zetten voor het verplaatsen van bladafval en in plaats daarvan gebruik te maken van verantwoorde(re) alternatieven zoals elektrische bladblazers, bezems, harken, zuigmachines en veegwagens?
 10. Zoals ook uit de verschillende aangehaalde bronnen blijkt, veroorzaken benzinebladblazers per gebruiksuur veel meer luchtvervuiling dan auto’s. Bent u enerzijds in staat en anderzijds bereid het gebruik van particuliere benzinebladblazers binnen de Haagse milieuzone te verbieden? Zo nee, waarom niet?
 11. Blad dat op grasvelden en tussen struiken valt, wordt opgeruimd, terwijl het daar niet in de weg ligt en bijdraagt aan een vruchtbare bodem. Bent u bereid gevallen blad dat in plantsoenen ligt te laten liggen? Bent u bereid gevallen blad op andere plaatsen waar het geen valgevaar veroorzaakt ook te laten liggen? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit
Partij voor de Dieren[1]https://www.npostart.nl/eenvandaag/23-11-2019/AT_2115250

[2]https://www.hortipoint.nl/tuinenlandschap/tweetakt-tuin-en-parkmachines-in-de-ban-in-vlaanderen/

[3]https://nos.nl/artikel/2310449-duits-ministerie-over-bladblazers-ze-zijn-te-vies-en-dodelijk-voor-insecten.html

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 17 mrt. 2020

Het raadslid de heer Smit heeft op 23 december 2019 een brief met daarin elf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Bladblazers hebben veel schadelijke gevolgen voor de leefomgeving. Bladblazers veroorzaken veel herrie en verstoren de biologische kringloop. Daarnaast veroorzaken benzinebladblazers luchtvervuiling. De Partij voor de Dieren bepleit daarom het gebruik van verantwoorde alternatieven. De nieuwe Vlaamse regering heeft een verbod op gemotoriseerde bladblazers en bosmaaiers in het regeerakkoord opgenomen.

1. Heeft u op 23 november de uitzending van EenVandaag over de schadelijke gevolgen van bladblazers gezien?

Ja.

2. Wist u dat Vlaanderen tweetakt tuin- en parkmachines, waaronder bladblazers, gaat uitfaseren, omdat ze te vervuilend zijn?

Ja.

3. Wist u dat het Duitse federale milieuministerie heeft geadviseerd om bladblazers niet langer te gebruiken, omdat ze te luid, te vies, en een bedreiging voor insecten en het milieu zijn?

Ja.

4. Onderschrijft u het standpunt van de Duitse regering dat bladblazers onwenselijk veel lawaai veroorzaken?

De Duitse regering geeft, zover wij dit nu interpreteren, aan dat bij het gebruik van bladblazers rekening moet worden gehouden met geluidsemissies. Dit onderschrijven wij.

5. Wist u dat afgevallen bladeren voedingsstoffen in de bodem brengen en in de winter een isolerende deken tegen de vorst vormen, en daarmee belangrijk zijn voor de biodiversiteit?

Ja.

6. Onderschrijft u het standpunt van de Duitse regering dat bladblazers dodelijk kunnen zijn voor insecten die tussen de bladeren leven?

Ja.

7. Deelt u de mening dat de voordelen van bladblazers niet opwegen tegen de nadelen voor het klimaat, de luchtkwaliteit, de gezondheid van mensen, en de biodiversiteit?

8. Gebruikt u benzinebladblazers in de openbare ruimte? Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak u deze toepast ten opzichte van elektrische bladblazers?

Antwoord op vraag 7 en 8.
Bladblazers worden ingezet voor een efficiënt beheer. Ze worden hoofdzakelijk ingezet bij het verwijderen van blad dat in het najaar op straat is gevallen. Dit blad wordt verwijderd om onveilige situaties te voorkomen. Met bladblazers wordt ook blad verwijderd van gazons. Wanneer het blad wordt verwijderd is er nog geen sprake van een composteringsproces. De inzet op straat, het grootste areaal, gebeurt volledig elektrisch. Bij het groenonderhoud wordt deels elektrisch gewerkt. Twee-takt bladblazers worden overwegend ingezet op plekken waar elektrische bladblazers onvoldoende vermogen leveren. Wel is het streven ook deze bladblazers uit te faseren (zie RIS304067). In natuurgebieden wordt, daar waar het technisch mogelijk, aangedrongen op het gebruik van elektrische bladblazers.

9. Bent u bereid geen benzinebladblazers meer in te zetten voor het verplaatsen van bladafval en in plaats daarvan gebruik te maken van verantwoorde(re) alternatieven zoals elektrische bladblazers, bezems, harken, zuigmachines en veegwagens?

Kortheidshalve verwijzen wij u naar het antwoord bij vraag 7/8 en de afdoening van de aangenomen motie J.1 ‘Reductie tweetaktmotoren’ (RIS304067).

10. Zoals ook uit de verschillende aangehaalde bronnen blijkt, veroorzaken benzinebladblazers per gebruiksuur veel meer luchtvervuiling dan auto’s. Bent u enerzijds in staat en anderzijds bereid het gebruik van particuliere benzinebladblazers binnen de Haagse milieuzone te verbieden? Zo nee, waarom niet?

Uw vraag gaat over een verbod voor gebruik op privaat terrein. Hiervoor bestaan grenzen aan de mogelijkheid om regels te stellen door de gemeente. Deze vraag is ook op landelijk niveau gesteld in de Tweede Kamer. Wij wachten de ontwikkelingen op landelijk niveau af.

11. Blad dat op grasvelden en tussen struiken valt, wordt opgeruimd, terwijl het daar niet in de weg ligt en bijdraagt aan een vruchtbare bodem. Bent u bereid gevallen blad dat in plantsoenen ligt te laten liggen? Bent u bereid gevallen blad op andere plaatsen waar het geen valgevaar veroorzaakt ook te laten liggen? Zo nee, waarom niet?

In plantvakken blijven bladeren zoveel mogelijk liggen en verwijderen wij deze uitsluitend als sprake is van verstikking van de aanwezige beplantingen. Het voorkomen van verstikking van gras in gazon is de belangrijkste reden waarom de bladeren hier worden weggeblazen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris a.i.,de locoburgemeester,
Ilma MerxBoudewijn Revis