Schrif­te­lijke vragen Voorkom huid­kanker met mili­eu­vrien­de­lijke zonne­brand­crème


Indiendatum: 19 apr. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De beroepsvereniging van Nederlandse dermatologen (NVDV) heeft een Nationaal Actieplan Huidkanker opgesteld (zie bijlage 1). Huidkanker is de vaakst voorkomende vorm van kanker in Nederland, maar is vaak goed te voorkomen. De NVDV stelt daarom verschillende maatregelen voor om hier meer werk van te maken. Zo kan de gemeente voor meer schaduw zorgen met bomen en (groene) overkappingen, maar kan de gemeente de verantwoorde keuze om zonnebrandcrème te smeren ook makkelijker maken.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het Nationaal Actieplan Huidkanker van de NVDV (zie bijlage 1)?

  2. Deelt het college de in het actieplan aangehaalde urgentie van het voorkomen van huidkanker?

De NVDV roept op om op verschillende locaties, waaronder “recreatieve buitenplekken”, gratis zonbeschermingsmiddelen aan te bieden. “De snelle verspreiding van desinfecterende handgel in de strijd tegen covid-19 laat zien dat het kan,” zo stelt het actieplan. Den Haag zou zich deze oproep als badplaats aan moeten trekken, want de stad ontvangt miljoenen strandgasten per jaar.

  1. Is het college bereid om conform de oproep van de NVDV op recreatieve buitenplekken, zoals op het strand en in parken, zonnebrandcrème (gratis) beschikbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

  2. Overweegt het college om hiervoor dispensers met gratis zonnebrandcrème in te zetten? Zo nee, waarom niet?

Zonnebrandcrème is essentieel voor de mens, maar de ingrediënten kunnen schadelijk zijn voor het zeeleven. “Zo kunnen ze de groei van plankton beperken, kunnen ze koraal bleken en kunnen ze giftig zijn voor de kleinste zeedieren. Ze kunnen zich ook opstapelen in de voedselketen,” aldus de Consumentenbond (zie bijlage 2).

  1. Kan het college, indien het zonnebrandcrème gaat aanbieden, toezeggen gebruik te zullen maken van milieuvriendelijke zonnebrandcrème, die geen negatieve effecten heeft op het zeeleven? Zo nee, waarom niet?

  2. Is het college bereid de inzet op milieuvriendelijke zonnebrandcrème te communiceren, zodat bij bezoekers meer bewustzijn ontstaat over de schadelijke invloed van sommige zonnebrandcrèmes op het zeeleven? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit
Partij voor de Dieren