Schrif­te­lijke vragen Winkel­deuren sluiten


Indiendatum: 14 nov. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Den Haag heeft, net als de rest van Nederland, te maken met een energiecrisis. In andere steden worden actieve stappen ondernomen om winkeliers ertoe te bewegen de deuren gesloten te houden om zo energie te besparen. Bijvoorbeeld door middel van het onderzoeken van juridische mogelijkheden om dit te verplichten [1] of door middel van een campagne [2]. In de eerste verkenning gas- en energiecrisis (RIS313164) geeft het college aan in gesprek met winkeliersverenigingen en ondernemers te vragen om winkeldeuren dicht te houden en terrasverwarming uit te zetten. In de tweede verkenning (RIS313317) wordt hier niet meer over gesproken. In de derde stand van zaken (RIS313571) wordt aangegeven dat er aanvullend een poster wordt ontwikkeld.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de initiatieven in Amsterdam, Rotterdam en Groningen?
  2. Kan het college aangeven wat er uit de gesprekken met winkeliersverenigingen en ondernemers is gekomen? Vinden verdere gesprekken naar aanleiding van de derde stand van

    zakenbrief plaats?

  3. Is het college bereid om samen met deze steden op te trekken en stappen te zetten om winkeldeuren in de winter te sluiten? Is het college bereid om op een soortgelijke manier ook

    in te zetten op een stop op terrasverwarmers? Welke mogelijkheden ziet het college hiertoe?

  4. Indien het college nu weinig juridische mogelijkheden ziet, is het college bereid samen met andere G6-steden te pleiten voor landelijke regels hierover?
  5. Is het college verder bereid net als Rotterdam en Groningen een campagne hierover uit te rollen?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 14 nov. 2022
Antwoorddatum: 20 dec. 2022

Het raadslid de heer Barker heeft op 14 november 2022 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Den Haag heeft, net als de rest van Nederland, te maken met een energiecrisis. In andere steden worden actieve stappen ondernomen om winkeliers ertoe te bewegen de deuren gesloten te houden om zo energie te besparen. Bijvoorbeeld door middel van het onderzoeken van juridische mogelijkheden om dit te verplichten[1] of door middel van een campagne [2]. In de eerste verkenning gas- en energiecrisis (RIS313164) geeft het college aan in gesprek met winkeliersverenigingen en ondernemers te vragen om winkeldeuren dicht te houden en terrasverwarming uit te zetten. In de tweede verkenning (RIS313317) wordt hier niet meer over gesproken. In de derde stand van zaken (RIS313571) wordt aangegeven dat er aanvullend een poster wordt ontwikkeld.

1. Is het college op de hoogte van de initiatieven in Amsterdam, Rotterdam en Groningen?

Ja.

2. Kan het college aangeven wat er uit de gesprekken met winkeliersverenigingen en ondernemers is gekomen? Vinden verdere gesprekken naar aanleiding van de derde stand van zakenbrief plaats?

Vanuit de contacten met winkeliersverenigingen en ondernemersverengingen wordt aangegeven dat ondernemers in zwaar weer terecht komen door de stijgende energieprijzen. De gemeente blijft in samenwerking met partners in de stad inzetten op het aanmoedigen en stimuleren van ondernemers om verduurzamingsmaatregelen te nemen. In de maand november zijn ca. 12.000 mkb-bedrijven (van 2 tot 100 werknemers) per brief geïnformeerd over de Bespaaractie (collectieve inkoopactie van onder andere ledverlichting, aanwezigheidsmelders, warmtepompen, duurzame terrasverwarming). Er zijn inmiddels ca. 1.100 deurstickers verspreid onder winkeliers (‘deuren gesloten, maar wel open’) en er wordt een publieke voorlichtingsvideo hierover gemaakt. Op het moment van schrijven van dit antwoord hebben ca. 137 ondernemers een aanbod ontvangen via de collectieve inkoopactie. Sinds 1 januari 2021 zijn ca. 275 energiescans uitgevoerd. Tevens worden momenteel, evenals in voorgaande jaren, warmtekussens besteld door horeca-ondernemers. Dit rollen we uit in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Den Haag. In gesprek met KHN DH en andere ondernemersorganisaties wordt gekeken hoe ondernemers verder gestimuleerd kunnen worden om verdere stappen te zetten in de verduurzaming,

3. Is het college bereid om samen met deze steden op te trekken en stappen te zetten om winkeldeuren in de winter te sluiten? Is het college bereid om op een soortgelijke manier ook in te zetten op een stop op terrasverwarmers? Welke mogelijkheden ziet het college hiertoe?

Met G4 heeft overleg plaatsgevonden om kennis uit te wisselen over de juridische mogelijkheden voor het sluiten van winkeldeuren en het zetten van een stop op terrasverwarmers. Op basis van de APV, het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit Activiteiten Leefomgeving is dit momenteel niet mogelijk.

4. Indien het college nu weinig juridische mogelijkheden ziet, is het college bereid samen met andere G6-steden te pleiten voor landelijke regels hierover?

Met de G4 en VNG gaan we in gesprek met het Rijk om zowel de uitbreiding van de juridische mogelijkheden (bijv. via aanpassing van de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing) verder te verkennen als te bekijken welke mogelijkheden er zijn om ondernemers verder aan te moedigen maatregelen te nemen om (verder) te verduurzamen.

5. Is het college verder bereid net als Rotterdam en Groningen een campagne hierover uit te rollen?

De gemeente heeft reeds een campagne uitgerold om ondernemers aan te moedigen om verduurzamingsmaatregelen te nemen. Meer informatie hierover staat op de website www.denhaag.nl/energie. De projecten om Haagse horecabedrijven en retailers te helpen bij energie besparen lopen in de komende periode gewoon door. We merken dat de belangstelling hiervoor toeneemt en steeds meer ondernemers de gemeente weten te vinden met hun verduurzamingsvraagstukken. Over de voortgang hiervan wordt u verder geïnformeerd in de volgende raadsmededelingen stand van zaken energiecrisis.

de secretaris

de burgemeester
Ilma MerxJan van Zanen


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Sluiting Wildopvang Zuid-Holland

Lees verder

Schriftelijke vragen Aanwezigheid zwarte pieten bij de Haagse Sinterklaasintocht 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer