Schrif­te­lijke vragen Winkel­deuren sluiten


Indiendatum: 14 nov. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Den Haag heeft, net als de rest van Nederland, te maken met een energiecrisis. In andere steden worden actieve stappen ondernomen om winkeliers ertoe te bewegen de deuren gesloten te houden om zo energie te besparen. Bijvoorbeeld door middel van het onderzoeken van juridische mogelijkheden om dit te verplichten [1] of door middel van een campagne [2]. In de eerste verkenning gas- en energiecrisis (RIS313164) geeft het college aan in gesprek met winkeliersverenigingen en ondernemers te vragen om winkeldeuren dicht te houden en terrasverwarming uit te zetten. In de tweede verkenning (RIS313317) wordt hier niet meer over gesproken. In de derde stand van zaken (RIS313571) wordt aangegeven dat er aanvullend een poster wordt ontwikkeld.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de initiatieven in Amsterdam, Rotterdam en Groningen?
  2. Kan het college aangeven wat er uit de gesprekken met winkeliersverenigingen en ondernemers is gekomen? Vinden verdere gesprekken naar aanleiding van de derde stand van

    zakenbrief plaats?

  3. Is het college bereid om samen met deze steden op te trekken en stappen te zetten om winkeldeuren in de winter te sluiten? Is het college bereid om op een soortgelijke manier ook

    in te zetten op een stop op terrasverwarmers? Welke mogelijkheden ziet het college hiertoe?

  4. Indien het college nu weinig juridische mogelijkheden ziet, is het college bereid samen met andere G6-steden te pleiten voor landelijke regels hierover?
  5. Is het college verder bereid net als Rotterdam en Groningen een campagne hierover uit te rollen?

Robert Barker
Partij voor de Dieren