Bijdrage Bedrijfs­huis­ves­tings­stra­tegie


Raad

17 oktober 2019

Voorzitter,

Er staan een aantal goede zaken in de strategie, maar op een punt wringt het duidelijk. Er is in Den Haag geen onbeperkte ruimte. Er moeten meer woningen bijkomen en tegelijkertijd meer bedrijfsruimte. De Partij voor de Dieren maakt zich dan zorgen waar dit allemaal terechtkomt.

Nu wordt in de plannen gesproken over nieuwe bedrijfsterreinen en wordt naar de Vlietzone gekeken. Dit is ook een groene zone en bevindt zich deels in Natuurnetwerk Nederland. Nergens staat of het waardevolle groen met deze plannen wordt aangetast. Vandaar dat de Partij voor de Dieren het volgende amendement voorstelt die in de kern zorgt dat de randvoorwaarde van nieuwe ontwikkelingen is dat die niet ten koste gaan van het groen.

Vandaar het volgende amendement.