Bijdrage besluit intrekking gemeen­telijk beschermd stads­ge­zicht van de Dreven


25 november 2021

Voorzitter,

Vandaag hebben we het over de acties van wethouder Balster. De wethouder heeft informatie achtergehouden, heeft hier bewust voor gekozen en weigert het de volgende keer anders te doen.

Voorzitter, we snappen niet hoe een raadslid die altijd zei te staan voor het eerlijke verhaal, is vervallen tot een wethouder die kiest om bewust informatie achter te houden.

Voorzitter, de raad heeft elke keer om informatie gevraagd over het beschermd stadsgezicht en om informatie over welstandsadviezen. De wethouder stuurt vervolgens een document van 152 pagina’s over het beschermd stadsgezicht en kiest er bewust voor om op dat moment het welstandsadvies onder het tapijt te schuiven. Nergens werd het welstandsadvies genoemd. En zo koos de wethouder er bewust voor om het college, de raad en de Haagse inwoners niet te informeren op het moment dat het had gemoeten.

Voorzitter, een advies werd achtergehouden toen het het meest relevant was. Het advies is daarbij niet zomaar een advies. Het komt van het hoogste orgaan op het gebied van welstand en is vernietigend. Waar de wethouder kiest om de wijk bij het grofvuil te zetten houdt de monumentencommissie vast aan de kaders van het beschermde stadsgezicht in De Dreven.

Er kwam ook tijdens de commissie geen verklaring voor de doodzonde van de wethouder. Erger nog, het college stuurt naderhand een brief wat erop neerkomt dat de wethouder niet alleen informatie heeft achterhouden, maar de afgelopen commissievergadering zelfs niet de waarheid heeft verteld.

Want tijdens het debat gaf de wethouder tot 3 keer toe aan dat de welstandscommissie er zelf bewust voor heeft gekozen om het advies niet naar de raad te sturen. Wat blijkt nu? Het mocht niet eens van het college. Dat is dus leugen 1. Waarom heeft de wethouder dit dan aan de raad vertelt? Vervolgens blijkt zelfs dat de welstand heeft gevraagd om het advies naar de raad te sturen wat de wethouder niet heeft vertelt. Leugen 2. Waarom was de wethouder ook hier niet eerlijk? En dan geeft de wethouder aan dat hij de raad op verzoek van de welstand heeft geïnformeerd. Leugen 3. De raad heeft nooit een document van het college hierover ontvangen.

Mijn fractie kan er niet bij dat de wethouder keer op keer kiest om de waarheid te verdraaien. Waarom? En dan toch maar 2 simpele vragen: Wanneer vroeg de welstand om het advies naar de raad te sturen?

Voorzitter, de wethouder wil het graag over andere dingen hebben. En ondertussen graaft hij een steeds groter gat. Wat zou raadslid Balster doen tegen een wethouder die bewust informatie achterhoudt? Net als elk raadslid zou hij hier geen genoegen mee nemen. Het eerlijke verhaal is dat bewust cruciale informatie achterhouden wegwezen betekent.

Tweede termijn

Voorzitter,

Een wethouder die de raad bewust niet informeert, een wethouder die bewust het college niet informeert en een wethouder die hier niet eerlijk over is. Het is duidelijk dat de stad zo’n wethouder eerder kwijt dan rijk is.

Voorzitter, in de eerste termijn heeft de wethouder dit alleen maar gestaafd. De wethouder heeft onjuiste informatie verspreid en de wethouder framed dat als dat er verwarring is ontstaan. Nee, voorzitter, er is geen verwarring ontstaan. De wethouder heeft de raad verkeerd geïnformeerd.

En voorzitter, de nieuwe informatie maakt het alleen maar erger. De welstand laat duidelijk van zich horen. Dit is een erg duidelijke mail. Had de welstand al eerder mondeling aangedrongen om dit advies te delen?

Het stuk liegt er dus niet om. Er is geen sprake geweest van een integrale afweging, de raad is niet geïnformeerd over het advies, de raad zou moeten worden geïnformeerd. En wat doet de wethouder met zo’n super kritisch stuk? Ook die belandt in de la. Waarom? Waarom de raad niet direct informeren als er zo duidelijk op tafel ligt dat de raad onvoldoende is geïnformeerd? Blijft de wethouder echt nog beweren dat de raad goed is geïnformeerd, terwijl de welstand hier duidelijk anders over denkt.

Wat de Partij voor de Dieren betreft heeft een raad maar een optie; de wethouder wegsturen.