Bijdrage over brief met terug­kop­peling gespreks­leider Bruins


Raad 29 juni 2023

29 juni 2023

Voorzitter,

Dank en dank ook aan gespreksleider Bruins voor alle tijd die hij in de Haagse raad heeft geïnvesteerd. Wat de Partij voor de Dieren betreft is goed dat op deze manier transparant is waar het nodige werk moet worden verricht. Het advies is helder, maar dit is pas het begin. Ik zal de twee wegen uit het advies kort langslopen.

De ene weg gaat over het bouwen aan vertrouwen. Wij vinden het goed dat we als raad verder werken aan zaken als het grijze gebied, transparantie in partijfinanciën, omgangsvormen en brede samenwerking. Dit lijken ons nuttige gesprekken die kunnen bijdragen aan herstel. Specifiek vinden we het van belang te werken aan een veilig klimaat om elkaar aan te spreken op integriteit en persoonlijke aanvallen. Het is best confronterend om te lezen wat daarover in de verslagen staat. Mensen moeten zich vrij voelen om voor hun idealen te staan en dit ook uit te spreken. Verder vinden we het van belang om breder over samenwerking binnen de raad te spreken. Dualisme is wat ons betreft daarbij een kernwoord; iedereen is als raadslid gekozen om zelf een afweging te maken zonder altijd doorslaggevend te laten zijn wat het college vindt. De raadsconferentie kan nuttig zijn om over deze onderwerpen verder te spreken, maar wat ons betreft is meer nodig en zou het goed zijn dat een aantal thema’s al actief worden opgepakt. Om hiermee aan de slag te gaan een motie samen met de SP, VVD, HvDH, CDA, GroenLinks en PvdA:

Dan de tweede weg die Bruins suggereert. Wij hebben vaak aangegeven dat de aanschuifvariant wat ons betreft niet wenselijk is, omdat dit in praktijk gewoon een nieuwe coalitieonderhandeling zou betekenen, maar dan met NOG meer uiteenlopende partijen dan het huidige akkoord. Dat zou weer een tijdrovende exercitie zijn. We begrijpen het advies echter, want als we kijken naar de gespreksverslagen blijkt dat een grote meerderheid op een of andere manier met Hart voor Den Haag over coalitievorming wil praten. Het is dan logisch dat Bruins dan een gesprek hierover aanbeveelt. Voor de stad is het in elk geval wenselijk dat partijen zich vanavond duidelijk hierover uitspreken en niet achter elkaar verschuilen. Of je gaat in gesprek of niet. Laten we de stad niet gijzelen, maar duidelijkheid geven.

Dank u wel.