Bijdrage Inter­na­ti­onale zone (Meijendel)


Raad

17 oktober 2019

Voorzitter,

Het uitgangspunt van het college op de internationale zone is dat het groen wordt beschermd. Echter, de Defenise sportvelden naast Meijendel staan ingetekend als plek voor nieuwbouw. Een grootschalige ontwikkeling hier is desastreus voor het Natura 2000-gebied. Ook gegeven de stikstofdepositie. Vandaar de volgende motie die de Partij voor de Dieren samen met D66 en GL indient.

Juist deze plek biedt een kans om het natuurgebied uit te breiden. Dit zou een unicum kunnen zijn. Vandaar de volgende motie.