Bijdrage Madestein - Vroondaal 3e herziening


Raad

15 april 2021


Voorzitter,

We hebben een dierenwelzijnsnota vastgesteld waarin wordt uitgegaan van de intrinsieke waarde van dieren. Komt die waarde tot zijn recht als honden worden gebruikt als geweldsmiddel? De Partij voor de Dieren heeft daar zorgen over. In afleveringen van Zembla hebben we zelfs kunnen zien dat trainingsmethodes niet altijd diervriendelijk zijn en er zelfs geweld wordt gebruikt.

Omdat de gemeente villa's in Vroondaal wil bouwen draagt ze via haar verbonden partij bij aan een politiehondentrainingcentrum. Ze sluit zelfs private overeenkomsten af. Buitenhokken worden afgesloten en carports worden gebouwd zodat honden die in de auto in kooien moeten blijven zitten voor minder ‘geluidsoverlast’ zorgen. Is dit nou in het belang van de honden?

Wat de Partij voor de Dieren betreft is er genoeg aanleiding om hierover in gesprek te gaan. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

▪ in gesprek te gaan met het trainingscentrum over de gevolgen van deze maatregelen voor het welzijn van de honden en paarden alsook over de berichtgeving rond de trainingsmethodes;

▪ hierover aan de raad te rapporteren.