Bijdrage Natuur­in­clusief bouwen


Raad

16 april 2020

Voorzitter. De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor natuurinclusief bouwen. Daar zijn ook al een aantal moties over aangenomen, maar als gemeente denken we vaak pas aan dit onderwerp als het te laat is. Dat is jammer, vooral bij projecten zoals deze, die over veel geld gaan, ook over gemeentelijk geld. Het gaat om tientallen miljoenen. Dat is de reden waarom ik daarover een motie wil indienen om op te roepen om vaker ook in het begin na te denken over natuurinclusief bouwen, omdat dat een heel belangrijke bijdrage kan leveren aan onze leefomgeving. Vandaar de motie, die ik samen met de HSP indien, met als dictum: verzoekt het college zich binnen het financieel kader van het project in te zetten om zo veel mogelijk elementen van natuurinclusieve bouw volgens het gemeentelijk puntensysteem voor natuurinclusief bouwen toe te passen en hierover aan de raad te rapporteren en voor alle volgende grootschalige renovatie of nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen natuurinclusief bouwen als uitgangspunten vast te leggen.