Bijdrage Bestem­mingsplan Den Haag Centraal


Raad

28 juni 2018

Voorzitter,

Met dit bestemmingsplan worden sommige ontwikkelingen in gang gezet waar al over is besloten. Echter, er wordt ook ruimte gegeven voor twee nieuwe plannen: een paviljoen in het groen en het verbreden van de Bezuidenhoutseweg.

De Partij voor de Dieren is kritisch op deze nieuwe zaken die, zonder een duidelijke uitwerking nu door de Raad moeten worden vastgesteld. Wethouder Revis blijft maar zeggen dat alles groener wordt, maar tegelijkertijd wordt met dit bestemmingsplan groen grijs. Waarom, vraag ik aan de wethouder?

Daarbij staan er gewoon beeldbepalende bomen in het gebied. Voor de Partij voor de Dieren staat vast dat je niet op deze plek de mogelijkheid tot bomenkap en ontgroening mogelijk wilt maken. Vandaar het volgend amendement.

In dit amendement beperken we de mogelijkheid tot de bouw van een paviljoen tot de ruimte die nu niet groen is ingericht. Daarmee komt wel ruimte voor een paviljoen, maar dit gaat niet ten koste van de huidige beeldbepalende groene waarde.

Voorzitter, kan de wethouder verder ingaan op de verbreding van de weg. Waarom moet dit nu mogelijk gemaakt worden terwijl wij in de Raad niet eerder over een dergelijk plan hebben gesproken? Als we verkeer willen verminderen zou toch juist versmalling in de rede liggen?