Bijdrage Inkoop­beleid


Raad

28 juni 2018

Voorzitter,

Het is belangrijk het goede voorbeeld te geven. En het gemeentelijke inkoopbeleid gaat om bijna een miljard euro per jaar. Waarom doen we er dan zo weinig aan?

Al een hele tijd wordt erover gesproken en in 2015 leek er eindelijk beweging te komen. Echter, er gebeurde vervolgens niets. Moties werden niet en niet tijdig uitgevoerd en hetzelfde gold voor het Raadsbesluit. Vandaar dat we deze motie indienen waarin de Raad het gebrek aan voortgang van het inkoopbeleid betreurt.

Voorzitter, we hebben er vertrouwen in dat de wethouder doorpakt ook gegeven het coalitieakkoord en nu wel echt stappen zet. Gisteren waren de woorden van de wethouder bijvoorbeeld bemoedigend dat plantaardige voedsel de norm wordt.

Ik zou graag zien dat de nieuwe wethouder toezegt om echt de moties die we vandaag bespreken grondig te bekijken. We willen daarbij met name wijzen op onze motie Duidelijke duurzaamheidscriteria waar niets mee is gedaan sinds begin 2016. Vandaar de volgende motie.

Tot slot voorzitter, we zien dat ambtelijke capaciteit een groot probleem is. Tekenend was dat veel vragen tijdens het debat niet konden worden beantwoord. Als het om bijna een miljard aan bestedingen gaat is meer nodig. Vandaar de volgende motie.