Bijdrage Sche­ve­ningen Badplaats


Raad

10 juni 2021

Voorzitter,

De overlast op Scheveningen is evident en toch blijven we geld inzetten om toeristen naar Scheveningen te trekken. Wij zeggen besteed dat geld aan het aanpakken van de overlast. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • te stoppen met het promoten van Scheveningen als badplaats, totdat de overlast aanzienlijk is verminderd;
  • het geld dat zo wordt bespaard in te zetten voor intensivering van de handhaving op Scheveningen.