Motie Bescherm groene boom­spiegels


Begroting

4 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 4 november 2020, ter bespreking van het Voorstel van het College inzake programmabegroting 2021-2024, incl. bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2020 (RIS306159).

Constaterende, dat:

  • meerdere Haagse inwoners hun straten vergroenen middels het beplanten of inzaaien van de boomspiegels;
  • deze initiatieven meerdere malen zijn gekortwiekt tijdens groenonderhoud in de straat;
  • het college het laten staan van groen bij boomspiegels al diverse keren met groenbeheerders heeft besproken;
  • het enthousiasme van buurtbewoners op deze manier wordt getemperd.

Overwegende, dat:

  • andere steden (zoals Rotterdam en Amersfoort) boomspiegelinitiatieven beschermen met tegels die groenbeheerders erop wijzen de boomspiegel niet te maaien of wieden;
  • het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad 2019-2022’ uitspreekt dat meer groen essentieel is voor een leefbare stad;
  • het college vooral meer groen in versteende wijken wil aanleggen.

Verzoekt het college:

  • inwoners de mogelijkheid te geven om ‘maai me niet’-tegels aan te vragen om hun groene boomspiegelinitiatieven in de toekomst beter te beschermen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Richard de Mos
Hart voor Den Haag/Groep de Mos


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PVV, PvdA, VVD