Motie: Het sein op groen in de Rivie­ren­buurt


20 februari 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2020-2023 (RIS304372).

Constaterende, dat:

  • Den Haag een aantal versteende pleinen kent;
  • de AVN met diverse bewoners in de Rivierenbuurt plannen heeft gemaakt om de buurt te vergroenen;
  • in de begroting het doel is gesteld om meer te vergroenen.

Overwegende, dat:

  • op versteende pleinen de temperatuur tot wel 50 graden kan oplopen;
  • groen veel voordelen heeft voor de gezondheid, zoals luchtkwaliteit en concentratievermogen;
  • groen ook klimaatvoordelen heeft bijvoorbeeld voor wateropvang en verkoeling;
  • de plannen van AVN en de bewoners uit de Rivierenbuurt stilliggen bij de gemeente.

Verzoekt het college:

  • het sein op groen te zetten voor de plannen van AVN en de bewoners voor de vergroeningsslag in de Rivierenbuurt en hier de raad voor de zomer over te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Richard de Mos
Hart voor Den Haag/GdM


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen