Motie Onderzoek sociale spook­par­keer­plaatsen


6 juli 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de Programmarekening 2022.

Constaterende, dat:

  • er een groot tekort is aan sociale woningen;

  • Den Haag de doelen qua sociale woningbouwproductie niet haalt.

Overwegende, dat:

  • onder andere de Provincie Zuid-Holland en verschillende woningcorporaties aangeven dat de parkeernorm een belangrijke remmende factor is bij de woningbouwproductie;

  • de parkeernorm kan resulteren in leegstaande parkeerplaatsen omdat de aanleg van de parkeerplaatsen zo duur is dat de prijs voor een parkeerplaats voor bewoners te hoog is;

  • sommige corporaties daarom zelfs kiezen voor verplichte afname van de parkeerplaatsen ook al hebben bewoners geen auto dat zorgt voor hogere maandelijkse kosten voor bewoners;

  • de mogelijkheid om onder omstandigheden af te wijken van de parkeernorm kan leiden tot realisatie van meer sociale woningbouw.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken, samen met woningcorporaties, hoe vaak in Den Haag het voorkomt dat parkeerplaatsen die vanwege de parkeernorm gerealiseerd moeten worden bij sociale woningen weinig gebruikt worden;

  • te onderzoeken of een mogelijk verschil verklaard wordt door het feit dat de parkeernorm is gebaseerd op autogebruik los van een hoog tarief voor een plek in een parkeergarage;

  • te onderzoeken hoeveel van de gebouwde (sociale) parkeervoorzieningen een verplichte bijdrage van bewoners vraagt ook al hebben ze geen auto.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie