Partij voor de Dieren wil egel­vrien­delijk Den Haag


13 oktober 2015

Den Haag 13 oktober 2015 - Partij voor de Dieren Den Haag bracht gisteren een werkbezoek aan De Egelopvang in Den Haag. Tijdens het bezoek werd gesproken over problemen die egels en andere dieren in de stad tegenkomen. Op deze manier wil de partij aandacht vragen voor maatregelen die de gemeente kan treffen om de stad diervriendelijker te maken.

Het was een drukke boel bij de egelopvang Den Haag, waar dagelijks, de vele vrijwilligers de zorg voor de verzwakte en zieke egels op zich nemen. Dit jaar heeft de opvang al ruim 200 egels opgevangen. Betrekkelijk meer egels in vergelijking met voorgaande jaren.

De egel is een beschermde diersoort die veel voorkomt in Den Haag. Helaas raken dieren in een stedelijke omgeving vaak in de problemen. Onder andere betegelde tuinen, rechte of te steile walkanten en drukke verkeerswegen zonder veilige oversteekmogelijkheden zetten de leefomgeving van egels onder druk. De dieren hebben in stedelijk gebied voldoende groen en schuilmogelijkheden nodig.

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat in steden rekening wordt gehouden met dieren die in de stad leven en wil dat Den Haag een diervriendelijke stad wordt. Om als egel in Den Haag te kunnen (over)leven zijn lage beplanting en struiken in woonwijken noodzakelijk. Daarnaast is het van belang dat bijvoorbeeld schuttingen niet helemaal tot de grond geplaatst worden en er geen gif gespoten wordt. De PvdD roept de inwoners van Den Haag op zich in te zetten voor een egelvriendelijke stad, met egeltuinen in plaats van tegeltuinen. Ook zet de partij zich in om kades en walkanten diervriendelijker te maken, om te voorkomen dat dieren verdrinken.

Wat hebben wij hier al voor gedaan:

- Schriftelijke vragen voor diervriendelijke kades en walkanten

- Schriftelijke vragen voor uitloopplankjes in park Oosterbeek

- Schriftelijke vragen gif gebruik

- Initiatiefvoorstel mede om geen gif meer te gebruiken bij groen onderhoud in de stad

Gerelateerd nieuws

Haagse raad omarmt onderzoek naar innovatief banenplan Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren

DEN HAAG, 2 oktober 2015 - De gemeenteraad van Den Haag heeft gisterenavond het initiatiefvoorstel "MKB in goede banen" van d...

Lees verder

Begrotingsbehandeling: bouw aan  dier- en natuurvriendelijk Den Haag

De Partij voor de Dieren heeft vandaag verschillende voorstellen gedaan die moeten voorkomen dat de leefomgeving in Den Haag ...

Lees verder