Terugblik op de raad


19 februari 2024

Vorige week schrokken we van het bericht dat de HTM vanwege personeelstekorten de dienstregeling gaat afschalen. De Partij voor de Dieren vindt dit onbestaanbaar in een tijd waarin we willen dat minder mensen de auto pakken. Dit personeelsprobleem is niet alleen urgent in Den Haag. Door het hele land hebben stad- en streekvervoer last van grote tekorten. Daarom dienden we een motie in om een lobby bij het Rijk te starten om zowel landelijk als regionaal oplossingen te vinden voor dit probleem en om als gemeente alles op alles te zetten om de HTM zo spoedig mogelijk de gebruikelijke dienstregeling te laten rijden en vast te houden aan het voornemen om de gesloten haltes te openen. De motie is aangenomen.

Het Central Innovation District (CID) is het gebied tussen de treinstations CS, HS en Laan van NOI. Hier wordt de komende jaren veel hoogbouw toegevoegd. Dat is een belangrijke ontwikkeling in tijden van woningnood, maar als Partij voor de Dieren maken wij ons wel zorgen om het groen. Gelukkig haalde onze motie om de groene buitenruimte te versterken en natuurinclusief te bouwen in de CID een meerderheid. Zo komt er meer aandacht voor groene verbindingen en de hoofdbomenstructuur.

Over tien jaar zal er een nieuwe tramlijn lopen over de Binckhorstlaan, maar tot die tijd moet er ook goed OV zijn voor de bewoners van de Binckhorst. Omdat de bus nu vaak in de file staat tijdens de spits, hebben we daarom ingestemd met een losliggende busbaan. We hebben voorstellen gesteund om met de HTM te kijken hoe ook buslijn 26 gebruik kan maken van de baan, en om een bedrijfje dat nu op de locatie van de baan zit, te helpen met het vinden van een nieuwe locatie.

Den Haag wil klimaatneutraal zijn in 2030 en daarvoor is de warmtetransitie onmisbaar. Uit onderzoek blijkt dat het plan om een grootschalige concessie te verlenen aan een private partij te veel risico’s met zich meebrengt. Het is daarom van groot belang dat we als gemeente snel aan de slag gaan met alternatieve oplossingen. We waren mede-indiener met Groenlinks om een publiek warmtebedrijf op te zetten. Daarnaast werd ook een voorstel van ons aangenomen om ons niet blind te staren op grootschalige warmtenetten, en zo snel mogelijk en zo veel mogelijk kleinschalige pilots aan te gaan met alle types duurzame warmte.