Schrif­te­lijke vervolg­vragen Afval­beleid


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het kader van de aankomende vernieuwing van het contract tussen de gemeente en AVR heeft de Partij voor de Dieren op 10 september vragen gesteld (RIS300481) die door het college op 22 november 2018 zijn beantwoord. De Partij voor de Dieren stelt om meer inzicht te verkrijgen in de kosten en baten van verschillende afvalstromen graag vervolgvragen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden de heren Robin Smit en Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  • 1) Kan het college aangeven wie de eigenaar is van het glas, oud papier, e-waste en frituurvet zodra dat ingezameld is?
  • 2) Wat zijn de kosten die de HMS maakt voor het inzamelen van dit afval? Betaalt de gemeente deze kosten volledig aan HMS of betaalt een partij als Renewi of de AVR ook een deel? Zo ja, hoe is de verdeling van de kosten tussen de diverse partijen?
  • 3) Op welk moment wordt Renewi officieel eigenaar van deze monostromen? Staat hier een vergoeding tegenover?
  • 4) Kan het college uitsplitsen om welke hoeveelheden het gaat?
  • 5) Kan het college verder aangeven of er minimale of maximale hoeveelheden per fractie zijn afgesproken? Indien dit het geval is, wat zijn de gevolgen van het overschrijden hiervan? Worden er dan aanvullende kosten door de gemeente of de HMS gemaakt? Is hier een onderscheid per fractie? Worden de hoeveelheden ingezameld afval per fractie gedurende het jaar gemonitord om de inzameling bij te kunnen sturen?
  • 6) Klopt het dat de gemeente de AVR betaalt voor de gft-compostering? Indien te weinig of teveel wordt ingezameld of de kwaliteit achterblijft, moet de gemeente dan extra betalen of ontvangt ze dan een vergoeding?
  • 7) Aan welke eisen moet het ingezamelde gft-afval voldoen?
  • 8) Krijgt de gemeente of de HMS een vergoeding voor de aanlevering van grofvuil of moet ze hiervoor betalen? Indien te weinig of teveel wordt ingezameld of de kwaliteit achterblijft, moet de gemeente dan extra betalen of ontvangt ze dan een vergoeding?

Robin Smit en Robert Barker
Partij voor de Dieren