Schrif­te­lijke vragen Bescherm bomen beter


Indiendatum: 21 jul. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Bij werkzaamheden op de Korte Voorhout zijn onlangs kabels gelegd vlak naast de stamvoet van drie Acaciabomen. Op foto’s van de Bomenstichting Den Haag is te zien dat hierbij de wortels doorgesneden zijn.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de situatie? In welke conditie zijn de bomen?
  2. Kan het college onderbouwd aangeven wat het effect is op de levensduur van de bomen, en of deze (ernstig) aangetast is?
  3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat deze manier van graven onwenselijk is?
  4. Wat vindt het college ervan dat juist ten tijde van grote droogte de wortels van een boom niet alleen afgesneden worden, maar ook onafgedekt bloot worden gesteld aan intens zonlicht?
  5. Ziet het college mogelijkheden om beter te borgen dat bomen niet in gevaar worden gebracht door dit soort werkzaamheden?

In artikel 2.82 van de APV wordt genoemd dat voor handelingen (onder- en bovengronds) die mogelijk ernstige beschadiging voor de houtopstand ten gevolge hebben een omgevingsvergunning vereist is.

6. Is er een vergunning verleend om de bomen zo aan te tasten?

7. Gaat het college handhavend optreden?

8. Heeft het college contact gehad met de opdrachtgever en uitvoerder van de werkzaamheden? Zo ja, wat is de uitkomst van dit contact?

9. Hoe gaat het college dit in de toekomst voorkomen?

Robert Barker
Partij voor de Dieren