Schrif­te­lijke vragen Plat­ge­trapte duinen bij Paviljoen de Witte


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het is niet toegestaan achter Paviljoen de Witte door de Scheveningse duinen te lopen. Zoveel mensen trekken zich echter niets van dit verbod aan, dat er al olifantenpaadjes in de duinen zijn ontstaan die zichtbaar zijn vanuit de ruimte (zie de bijgevoegde satellietfoto). Omwonenden maken zich druk om de kwaliteit van het duin en hebben bij de Partij voor de Dieren aan de bel getrokken.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robin Smit en Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met de vele overtredingen van het betreedverbod van de duinen achter Paviljoen de Witte?

In maart van dit jaar heeft de Partij voor de Dieren intern melding gedaan van de overtredingen. Daarop zou het stadsdeel overwegen of aanplant mogelijk was, om betreding te ontmoedigen.

  1. Heeft aanplant plaatsgevonden? Zo ja, wat is waar aangeplant? Zo nee, waarom niet?

De Partij voor de Dieren heeft in maart van dit jaar ook het verzoek neergelegd om hekken of verbodsbordjes te plaatsen. Dit is niet gebeurd, omdat dit de esthetische waarde van de duinen zou aantasten. Na vijf maanden is duidelijk te zien dat het juist een gebrek aan hekken en bordjes is, dat zorgt voor een aantasting van de esthetische waarde van de duinen.

  1. Bent u bereid, gezien de huidige staat van het duin achter Paviljoen de Witte, (hogere) hekken en/of verbodsbordjes te plaatsen om het duin fysiek te scheiden van de openbare ruimte? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren