Schrif­te­lijke vragen Plat­ge­trapte duinen bij Paviljoen de Witte


Indiendatum: sep. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het is niet toegestaan achter Paviljoen de Witte door de Scheveningse duinen te lopen. Zoveel mensen trekken zich echter niets van dit verbod aan, dat er al olifantenpaadjes in de duinen zijn ontstaan die zichtbaar zijn vanuit de ruimte (zie de bijgevoegde satellietfoto). Omwonenden maken zich druk om de kwaliteit van het duin en hebben bij de Partij voor de Dieren aan de bel getrokken.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robin Smit en Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met de vele overtredingen van het betreedverbod van de duinen achter Paviljoen de Witte?

In maart van dit jaar heeft de Partij voor de Dieren intern melding gedaan van de overtredingen. Daarop zou het stadsdeel overwegen of aanplant mogelijk was, om betreding te ontmoedigen.

  1. Heeft aanplant plaatsgevonden? Zo ja, wat is waar aangeplant? Zo nee, waarom niet?

De Partij voor de Dieren heeft in maart van dit jaar ook het verzoek neergelegd om hekken of verbodsbordjes te plaatsen. Dit is niet gebeurd, omdat dit de esthetische waarde van de duinen zou aantasten. Na vijf maanden is duidelijk te zien dat het juist een gebrek aan hekken en bordjes is, dat zorgt voor een aantasting van de esthetische waarde van de duinen.

  1. Bent u bereid, gezien de huidige staat van het duin achter Paviljoen de Witte, (hogere) hekken en/of verbodsbordjes te plaatsen om het duin fysiek te scheiden van de openbare ruimte? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 29 okt. 2019

De raadsleden de heer Smit en Barker hebben op 9 september 2019 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Het is niet toegestaan achter Paviljoen de Witte door de Scheveningse duinen te lopen. Zoveel mensen trekken zich echter niets van dit verbod aan, dat er al olifantenpaadjes in de duinen zijn ontstaan die zichtbaar zijn vanuit de ruimte (zie de bijgevoegde satellietfoto). Omwonenden maken zich druk om de kwaliteit van het duin en hebben bij de Partij voor de Dieren aan de bel getrokken.

  1. Bent u bekend met de vele overtredingen van het betreedverbod van de duinen achter Paviljoen de Witte?

Ja, dat is bekend.

In maart van dit jaar heeft de Partij voor de Dieren intern melding gedaan van de overtredingen. Daarop zou het stadsdeel overwegen of aanplant mogelijk was, om betreding te ontmoedigen.

  1. Heeft aanplant plaatsgevonden? Zo ja, wat is waar aangeplant? Zo nee, waarom niet?

Ja, er heeft deels aanplant plaatsgevonden. In het voorjaar (eind maart) is op alle kale plekken op het duin jong helmgras aangeplant. Door het einde van het plantseizoen waren duindoorn struiken niet meer voorradig. In het komend plantseizoen november 2019/maart 2020 vindt er aanplant van duindoorn struiken plaats. Ook het aangeplante jonge helmgras wordt geïnventariseerd en waar nodig opnieuw aangeplant.

De Partij voor de Dieren heeft in maart van dit jaar ook het verzoek neergelegd om hekken of verbodsbordjes te plaatsen. Dit is niet gebeurd, omdat dit de esthetische waarde van de duinen zou aantasten. Na vijf maanden is duidelijk te zien dat het juist een gebrek aan hekken en bordjes is, dat zorgt voor een aantasting van de esthetische waarde van de duinen.

  1. Bent u bereid, gezien de huidige staat van het duin achter Paviljoen de Witte, (hogere) hekken en/of verbodsbordjes te plaatsen om het duin fysiek te scheiden van de openbare ruimte? Zo nee, waarom niet?

Ja, het stadsdeel Scheveningen gaat tijdelijke hekwerkjes plaatsen om de nieuwe aanplant een kans te geven om te groeien.

Zodra de beplanting is geworteld worden de hekjes verwijderd en moet de beplanting zodanig zijn dat er niet meer doorheen gelopen gaat worden. Wij kiezen op deze plek niet voor borden.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris,

Dineke ten Hoorn Boer

de wnd. burgemeester,

Johan Remkes