Bijdrage Binck­horst


Raad

5 maart 2020

Voorzitter,

In de gemeenteraad is al meermalen gesproken over de Binckhorst en wat blijft hangen is dat de manier waarop we op de Binckhorst sturen de nodige gebreken kent. De rol van de gemeente bij het zorgen voor voorzieningen, zoals cultuur en welzijn lijkt gebaseerd op het principe van laisez-faire. Afwachten en kijken of het goed komt. Ditzelfde geldt voor het groen en andere taken die normaal gesproken primair bij de overheid liggen. Daarom steunen we veel moties van andere partijen op dit onderwerp.

Over de Participatieleidraad is mijn fractie ook kritisch. Het bevat veel algemene bewoordingen en de leefbaarheidseffectsrapportage mist. Daarom steunen we ook de Groep de Mos motie hierover.

In de Commissie hebben we de meeste aandacht gegeven aan het groen. Zoals de wethouder weet hebben we hier grote zorgen over. Het kostenverhaal is nu voor groen 6 miljoen lager en we moeten op de markt vertrouwen dat het goed komt. Het is echter de vraag of dit het geval is en of er niet een grote versnippering is van het groen. Vandaar dat we hier een motie op hebben.

Als Partij voor de Dieren zijn we dus erg kritisch over het overlaten van groen aan de markt. We missen een goede onderbouwing van de wethouder hierover. Dit zou zo kunnen worden versterkt.

Dank