Bijdrage Over­kluizing Utrecht­sebaan


30 juni 2022

Voorzitter,

In de Commissie hebben we uitgebreid gehad over het flagrante mismanagement. Het is een buitengewone prestatie om een project van 2,5 miljoen zo uit de klauwen te laten lopen. Als Partij voor de Dieren vragen we ons af of de gemeente er echt wat van leert.

De gemeente heeft de afgelopen tijd op zijn handen gezeten en heeft nu opeens super veel haast. Daarbij wordt er slechts op een variant gestuurd zonder dat goed naar andere is gekeken. Vandaar onze oproep om tot een second opinion te komen. De motie die ik samen met de SP indien:

Verzoekt het college: een second opinion uit te voeren naar een minimale variant van een (tijdelijke) overkluizing waarbij wordt bekeken wat de kosten zouden zijn van een variant waarbij niet (overal) gebruiksruimte ontstaat.

Daarnaast is de vraag in hoeverre de huidige variant bijdraagt aan een totale overkluizing. Dit blijft vaag. Vandaar de motie:

Verzoekt het college:

  • uiterlijk bij het raadsvoorstel met het ontwerp van de overkluizing in kaart te hebben gebracht in hoeverre de gebouwde overkluizing aangepast moet worden indien er ook over andere delen van de Utrechtsebaan een overkapping wordt gerealiseerd en wat de kosten van die aanpassingen zijn;

  • daarbij ook een inschatting op hoofdlijnen te maken van de verwachte totale kosten en technische eisen van een grotendeels overkapte Utrechtsebaan.